Sign In

Nam Định: Triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2020

27/12/2019

Nam Định: Triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2020
Sáng ngày 27/12/2019, Cục thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Nam Định tổ chức hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2020. 
Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Cục, các đồng chí Lãnh đạo các phòng chuyên môn trực thuộc Cục, các đồng chí Lãnh đạo Chi cục THADS các huyện và thành phố và toàn thể cán bộ, công chức và người lao động tại các cơ quan THADS tỉnh Nam Định.Năm 2019, công tác THADS trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực cả về số việc và số tiền, cụ thể như sau:
- Về việc: Số cũ chuyển sang là 2331 việc; thụ lý mới 5295 việc, tăng 55 việc (1,05%) so với cùng kỳ. Như vậy, tổng số thụ lý là 7626 việc, tăng 205 việc (2,76%) so với cùng kỳ. Số việc có điều kiện thi hành là 5785 việc (chiếm tỷ lệ 77,28%), tăng 241 việc (4,35%) so với cùng kỳ và 1701 việc chưa có điều kiện thi hành (chiếm tỷ lệ 22,72%). Trong số có điều kiện, đã thi hành xong 4947 việc, đạt tỷ lệ 85,51% (so với chỉ tiêu được Quốc hội giao vượt 11,51%). So với cùng kỳ năm 2018, giảm 02 việc (0,04%) và giảm 3,76% về tỷ lệ. Số việc chuyển kỳ sau 2539 việc.

- Về tiền: Số cũ chuyển sang là 361.506.884.000 đồng; số tiền thụ lý mới 135.424.803.000 đồng, giảm 104.306.123.000 đồng (43,51%) so với cùng kỳ. Như vậy, tổng số tiền thụ lý là 496.931.687.000 đồng, giảm 30.110.529.000 đồng (5,71%) so với cùng kỳ; trong đó, số tiền ủy thác đi: 20.006.032.000 đồng. Tổng số tiền phải thi hành: 476.865.655.000 đồng. Số tiền có điều kiện thi hành là 192.532.315.000 đồng (chiếm tỷ lệ 40,37%), tăng 21.790.543.000 đồng (12,76%) so với cùng kỳ và 284.333.340.000 đồng chưa có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 59,63%). Đã thi hành xong 79.503.838.000  đồng, đạt tỷ lệ 41,29% (so với chỉ tiêu Quốc hội giao vượt 7,29%). So với cùng kỳ năm 2018, tăng 1.670.506.000 đồng (2,15%) và giảm 11,74% về tỷ lệ. Số tiền chuyển kỳ sau 397.361.817.000 đồng.

 Sau khi nghe báo cáo kết quả công tác năm 2019, và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác 2020 của cục THADS. Các đại biểu đã tham luận và làm rõ một số vấn đề trong công tác phối hợp THADS giữa các ngành liên quan; thống nhất, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu trong công tác THADS năm 2020. 

 
(Các đại biểu phát biểu tham luận)
 
   Tại Hội nghị, Lãnh đạo Cục THADS tỉnh cũng đã trao bằng khen cho các cá nhân, tập thể và đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong công tác thi hành án dân sự trong năm 2019.
 
(Lãnh đạo Cục THADS trao bằng khen cho tập thể, cá nhân xuất xắc)
 
Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Thị Đương – Cục trưởng đã ghi nhận, biểu dương những sự cố gắng của các tập thể, cá nhân trong thực hiện công tác THADS năm 2019. Đồng thời đồng chí chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, thiếu sót nhất định của những năm qua và chỉ đạo một số nội dung trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới. Về phương hướng nhiệm vụ 2020 cần: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc khắc phục những điểm còn tồn tại, hạn chế, tập trung cao vào việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm. Tranh thủ sự quan tâm, lãnh đạo của cấp trên, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương; tiếp tục tăng cường phối hợp với các cơ quan ban ngành hữu quan; đồng thuận, đoàn kết phấn đấu để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020
.


Theo Văn phòng Cục

Các tin đã đưa ngày: