Sign In

Ký kết hợp tác giữa Cục Thi hành án dân sự tỉnh và Bưu điện tỉnh Nam Định

28/11/2018

Ký kết hợp tác giữa Cục Thi hành án dân sự tỉnh và Bưu điện tỉnh Nam Định
Ngày 28/11/2018, Cục Thi hành án dân sự tỉnh phối hợp cùng Bưu điện tỉnh Nam Định tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.


Trên cơ sở Thoả thuận hợp tác khung giữa Tổng cục THADS và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Cục THADS tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh ký kết thoả thuận hợp tác việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích gồm các thủ tục chính sau: Thủ tục xác nhận kết quả thi hành án; Thủ tục Quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu và Thủ tục thanh toán tiền theo quy định tại khoản 2 Điều 49 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP và điểm c khoản 2 Điều 17 Thông tư 01/2016/TT-BTP. Góp phần thực hiện cải cách TTHC, thực hiện đánh giá chỉ số cải cách hành chính, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp đến giải quyết TTHC tại bộ phận một cửa của Cục, Chi cục Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh.

( Lãnh đạo hai cơ quan ký kết thỏa thuận hợp tác)

Theo đó, Bưu điện tỉnh, huyện, xã sẽ thay mặt người dân nộp, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan thi hành án. Hai đơn vị cam kết bảo đảm đúng thời gian, tiết kiệm chi phí, giữ an toàn, bí mật, chính xác, nguyên vẹn khi chuyển phát hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC.

Cũng tại Hội nghị, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nam Định đã tổ chức hướng dẫn, tập huấn về quy trình tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong thi hành án dân sự qua dịch vụ chính công ích và giải đáp những khó khăn vướng mắc cho các giao dịch viên của hệ thống Bưu điện tỉnh.

Việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Cục Thi hành án dân sự tỉnh và Bưu điện tỉnh Nam Định nhằm triển khai, thực hiện hiệu quả việc tiếp nhận và trả kết quả đối với các thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi hành án dân sự; khai thác tối đa thế mạnh về hệ thống mạng lưới hạ tầng cũng như con người của cả hai bên, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của mỗi bên, đồng thời góp phận mang lại lợi ích chung cho xã hội.

 


Theo Văn phòng Cục

Các tin đã đưa ngày: