Sign In

(PLVN) - 9 tháng đầu năm, các cơ quan THADS tỉnh Nam Định không phát sinh vụ việc theo dõi thi hành án hành chính.

17/07/2023

Qua kiểm tra công tác THADS, theo dõi THAHC năm 2023 tại 10/10 Chi cục THADS huyện, thành phố. Thực hiện kiểm tra toàn diện tại 04 Chi cục (thành phố Nam Định, huyện Trực Ninh, Ý Yên, Nghĩa Hưng) và kiểm tra chuyên đề tại 06 Chi cục (huyện Hải Hậu, Giao Thủy, Nam Trực, Mỹ Lộc, Xuân Trường, Vụ Bản). Đến nay, Cục THADS tỉnh đã kiểm tra tại 09/10 Chi cục (huyện Nghĩa Hưng, Trực Ninh, Hải Hậu, Xuân Trường, Vụ Bản, Nam Trực, Mỹ Lộc, Giao Thủy, Ý Yên). Sau kiểm tra, kịp thời ban hành Kết luận, đánh giá những ưu điểm, chỉ ra những tồn tại về các mặt công tác; chỉ đạo khắc phục tồn tại, hạn chế đối với từng cá nhân, đơn vị được kiểm tra và không có vi phạm phải xử lý kỷ luật.
 

Cục THADS tỉnh Nam Định tổ chức hội nghị sơ kết 9 tháng năm 2023.

 

Từ đó Cục THADS tỉnh có kế hoạch xử lý dứt điểm những vụ việc có giá trị lớn của các đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh nhất là hoạt động rà soát, xác minh phân loại chính xác về việc, tiền có điều kiện thi hành án, trình tự thủ tục thẩm định giá, đấu giá tài sản đảm bảo chặt chẽ theo quy định của pháp luật. Lãnh đạo Cục, Phòng chuyên môn trực tiếp nghiên cứu hồ sơ đề ra phương hướng chỉ đạo giải quyết cụ thể tại một số đơn vị, điển hình: việc thi hành án của Công ty CP Công nghiệp tàu thủy Hoàng Anh, việc thi hành án Công ty CPTM và dịch vụ Thiên Trần Vũ với Ngân hàng BIDV (Cục THADS tỉnh); việc thi hành án của vợ chồng ông Bùi Văn Luyến và bà Nguyễn Thị Oanh với ngân hàng BIDV (Ý Yên); việc thi hành án của Công ty TNHH Hoàng Thọ Đúc với Công ty cho thuê tài chính I - Ngân hàng Agribank (Xuân Trường);...Thực hiện có hiệu quả công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ đối với các Chi cục, bảo đảm thực hiện chặt chẽ Quy trình hướng dẫn nghiệp vụ và Quy trình tổ chức thi hành án. Nhiều vụ việc phức tạp đã phân công Chấp hành viên của Cục trực tiếp về cơ sở xem xét hồ sơ và chỉ đạo đơn vị thực hiện. Trong kỳ, Cục THADS tỉnh tiếp nhận 01văn bản xin ý kiến hướng dẫn nghiệp vụ của Chi cục THADS huyện Ý Yên. Kết quả: đã xem xét, ban hành 01/01 văn bản hướng dẫn nghiệp vụ, đạt tỷ lệ 100%.

Kết quả công tác THADS cho thấy: Tổng số giải quyết: 6752 việc, trong đó: Số cũ chuyển sang (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng): 1620 việc; Số thụ lý mới: 5132 việc (tăng 1289 việc tương đương 33,5% so với cùng kỳ năm 2022). Tương đương với tổng mức tiền đã giải quyết: 2.011.108.470.000 đồng, trong đó: Số cũ chuyển sang (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng): 1.067.166.341.000 đồng; Số thụ lý mới: 943.942.129.000 đồng (giảm 169.844.252.000 đồng, tương đương 15,25% so với cùng kỳ năm 2022).

Tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Nam Định trong lĩnh vực THADS không nhiều. Một số trường hợp khiếu nại lặp đi lặp lại cùng một nội dung, được gửi đến cho nhiều cơ quan khác nhau nhằm mục đích trì hoãn, kéo dài việc THADS. Một số trường hợp, mặc dù việc khiếu nại, tố cáo đã được cơ quan THADS xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, đúng pháp luật, nhưng đương sự vẫn cố tình khiếu nại, tố cáo vượt cấp.

Mục tiêu phấn đấu hoàn thành kế hoạch kiểm tra công tác THADS, theo dõi THAHC đối với các Chi cục trực thuộc theo Kế hoạch, chú trọng công tác tự kiểm tra trong nội bộ cơ quan. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân, phân loại, xử lý và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật. Kiểm soát chặt chẽ, phòng ngừa vi phạm đối với tất cả các khâu của quá trình thi hành án, tổ chức thực hiện hiệu quả “Chương trình hành động đẩy mạnh phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, sai phạm trong THADS giai đoạn 2021-2025”.


Theo Thanh Thanh - Báo Pháp luật

Các tin đã đưa ngày: