Sign In

Đổi mới công tác thi hành án dân sự, tích cực theo dõi thi hành án hành chính

27/12/2022

Đổi mới công tác thi hành án dân sự, tích cực theo dõi thi hành án hành chính
Chiều 27-12, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh tổ chức hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính năm 2023. Dự hội nghị có lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh, BĐBP tỉnh, Viện KSND tỉnh, TAND tỉnh và Sở Tư pháp.

Đồng chí Cục trưởng Cục THADS tỉnh trao Bằng khen của Bộ Tư pháp cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác THADS năm 2022.
 

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng năm 2022, các cơ quan THADS tỉnh đã khẩn trương, nỗ lực trong công tác chỉ đạo, điều hành tổ chức công việc phù hợp, chủ động thực hiện các biện pháp để bảo đảm thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch công tác. Chỉ đạo sát sao đối với các vụ việc phức tạp, khó thi hành, nhất là các vụ việc liên quan đến các khoản nợ của tổ chức tín dụng, án tham nhũng, kinh tế... Các đơn vị đã tích cực tập trung vào công tác tổ chức thi hành án, phân loại án đảm bảo chính xác, những vụ việc có điều kiện cơ bản đã được quan tâm giải quyết. Kết quả THADS toàn tỉnh đều vượt chỉ tiêu. Cụ thể, các đơn vị thụ lý, giải quyết thi hành xong 4.930/5.771 việc có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 85,43% (vượt gần 3,38% so với chỉ tiêu Tổng cục THADS giao) tương ứng với số tiền 284.745/450.315 triệu đồng có điều kiện thi hành (đạt tỷ lệ 63,23%; vượt 22,17% so với chỉ tiêu). Qua đó đã góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương.

Năm 2023, Cục THADS tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ liên quan đến công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính. Triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm THADS, theo dõi thi hành án hành chính giai đoạn 2022-2026 trên địa bàn tỉnh và kiểm tra việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU của Tỉnh ủy về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác THADS, thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh tại một số huyện, thành phố. Phấn đấu thi hành án xong các khoản thu cho ngân sách Nhà nước. Chú trọng, nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ. Xây dựng đội ngũ công chức làm công tác THADS đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Nhân dịp này, ngành THADS tỉnh đã có 2 tập thể, 6 cá nhân được Bộ Tư pháp tặng Bằng khen; 1 tập thể, 4 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong năm 2022 và 2 tập thể, 7 cá nhân được UBND tỉnh khen thưởng đột xuất về thành tích xuất sắc trong công tác THADS./.


Theo Văn Trọng - Báo Nam Định

Các tin đã đưa ngày: