Sign In

Công chức, người lao động Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nam Định tham gia hiến máu tình nguyện.

01/08/2020

Công chức, người lao động Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nam Định tham gia hiến máu tình nguyện.
Hiến máu nhân đạo là một việc làm đầy tính nhân văn, là tình cảm của con người với con người được xã hội tôn vinh. Với khẩu hiệu “Hiến máu an toàn – Đừng ngại Covid”, sáng ngày 31/7/2020, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tỉnh nguyện tỉnh Nam Định tổ chức ngày hội hiến máu “Những giọt máu hồng – năm 2020” tại Trung tâm văn hóa thể thao thanh niên tỉnh Nam Định. Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện công chức, người lao động  cơ quan Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nam Định đã tham gia hiến máu tình nguyện, chung tay vì cuộc sống cộng đồng. 
Một số hình ảnh tại ngày hội hiến máu:Các tin đã đưa ngày: