Sign In

Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mỹ Lộc Tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020 – 2025

05/05/2020

Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mỹ Lộc Tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về "Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng"; Kế hoạch số 70-KH/HU ngày 19/8/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy, sau khi được Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt chương trình và kế hoạch tổ chức Đại hội Chi bộ. Ngày 05/5/2020 Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mỹ Lộc đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ 3 nhiệm kỳ 2020- 2025.
Tham dự và chỉ đạo đại hội đồng chí Phạm Văn Dũng – Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy. Đại diện ngành cấp trên có đồng chí Nguyễn Minh Đức - Quyền Cục trưởng và đồng chí Phạm Công Rĩnh - Trưởng phòng Tổ chức Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nam Định cùng toàn thể Đảng viên Chi cục THADS huyện Mỹ Lộc.
 

(Đồng chí Nguyễn Minh Đức - Quyền Cục trưởng Cục THADS tỉnh, phát biểu tại hội nghị)

Đại hội của các Chi bộ được triển khai trên tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, đổi mới, hiệu quả, đúng thời gian, nội dung quy định của cấp trên và kế hoạch của Đảng ủy. Phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, Đại hội các chi bộ đã đảm bảo tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của các đảng viên trong Chi bộ.

Theo quy định của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, chi bộ đã tiến hành các bước, quy trình tổ chức và bầu cử theo quy định; nghiêm túc, dân chủ trong việc xem xét, lựa chọn đảng viên đủ tiêu chuẩn theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất. Theo đó, tại Đại hội các Chi bộ đã bầu đồng chí Nguyễn Đức Chính- Chi cục trưởng là Bí thư Chi bộ, đại biểu chính thức tham dự Đại hội đảng bộ Huyện Mỹ Lộc và đồng chí Nguyễn Ngọc Thành là đại biểu dự khuyết. Đại hội Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mỹ Lộc thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

( Đồng chỉ Nguyễn Minh Đức tặng hoa chúc mừng đại hội)(Đồng chí Phạm Văn Dũng - Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Huyện ủy tặng hoa chúc mừng đại hội)


(Lãnh đạo Chi cục THADS huyện Mỹ Lộc tặng hoa chúc mừng Chị bộ)

 

Các tin đã đưa ngày: