Sign In

Chi cục THADS Thái Hòa thông báo về việc Bán dấu giá tài sản số 310/TB-CCTHADS ngày 06/12/2023: QSD và tài sản gắn liền đất tại thửa đất 96, TBĐ số 54, xóm Đông Quang, xã Đông Hiếu, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An

06/12/2023

File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: