Sign In

Cục THADS tỉnh Nghệ An thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản số 697/TB-CTHADS ngày 22/05/2023: Quyền sử dụng đất thửa đất 854, tờ bản đồ số 07 tại thôn Ngọc Mỹ, xã Diễn Hùng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

22/05/2023

File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: