Sign In

Thi hành án dân sự Nghệ An: một số thành tựu nối bật từ năm 2016 đến nay

14/07/2021

Thi hành án dân sự Nghệ An: một số  thành tựu nối bật từ năm 2016 đến nay
Những ngày đầu tháng bảy, toàn thể cán bộ, công chức, người lao động các cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An đang chạy đua với thời gian, khắc phục khó khăn để hoàn thành mục tiêu kép “vừa thực hiện tốt việc phòng, chống dịch Covid -19, vừa hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao” và lập thành tích chào mừng chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2021).
Kế thừa và phát huy thành tích của 70 năm truyền thống đã được tổng kết, đánh giá vào năm 2016, trong 05 năm qua, với sự vào cuộc quyết liệt của Lãnh đạo các cơ quan thi hành án dân sự từ tỉnh đến cấp huyện và sự “vượt khó” của các Chấp hành viên, công chức thi hành án trong toàn tỉnh, công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh đã đạt được một số kết quả nổi bật trên các lĩnh vực công tác:
 Công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục được thực hiện tốt, để lại nhiều dấu ấn:
 Các cơ quan THADS hai cấp đã kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo THADS tỉnh và Huyện uỷ, UBND, Ban chỉ đạo THADS cấp huyện ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo liên quan đến hoạt động thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, nổi bật: Chỉ thị số 16-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Nghị quyết số 18/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí cho công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh và UBND cấp huyện ban hành nhiều kế hoạch thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch phát động phong trào thi đua về THADS,HC; Ban Chỉ đạo THADS cấp tỉnh và cấp huyện thường xuyên được kiện toàn, hàng năm có kế hoạch hoạt động hiệu quả.
Công tác phối hợp trong thi hành án dân sự ngày càng được tăng cường, mở rộng trên mọi phương diện với các cấp, các ngành thông qua hệ thống quy chế phối hợp giữa cơ quan thi hành án với các ngành Nội chính, Ngân hàng, Bảo hiểm xã hội, Tài nguyên và môi trường, các trại giam trên địa bàn… và đặc biệt là quy chế phối hợp với UBND các xã trên địa bàn tỉnh. Đến nay, hệ thống quy chế phối hợp trong THADS cơ bản hoàn chỉnh từ cấp tỉnh đến huyện, xã, nhờ vậy việc phối hợp trong THADS ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, hạn chế phát sinh vướng mắc làm ảnh hưởng kết quả thi hành án.
 Kết quả thi hành án dân sự trong 5 năm đều đạt và vượt chỉ tiêu được giao, đảm bảo bền vững: Năm 2016, đạt tỷ lệ 88% về việc (vượt 15% chỉ tiêu được giao), 35% về tiền (bằng chỉ tiêu được giao); năm 2017, đạt 90% về việc (vượt 17%), 54% về tiền (vượt 19%); năm 2018, đạt 91% về việc (vượt 18,5%), 40% về tiền (vượt 7%); năm 2019, đạt 83% về việc (vượt 9,5%), 36% về tiền (vượt 3%); năm 2020, đạt 83,4% về việc (vượt 3,4%), 40,5% về tiền (vượt 2,5%); 6 tháng đầu năm 2021: thi hành xong 9.806 việc, với số tiền 354.902.032.000 đồng.
Công tác theo dõi thi hành án hành chính được thực hiện tốt, bước đầu đã khẳng định được vai trò tham mưu quản lý công tác thi hành án hành chính ở địa phương: Cục THADS tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 42/KH-UBND về việc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính; trực tiếp làm việc với Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố là người phải thi hành án liên quan đến bản án, quyết định về vụ án hành chính để nắm bắt, tháo gỡ và yêu cầu thực hiện. Kết quả 5 năm và 6 tháng 2021, các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh đã thực hiện theo dõi 75/75 bản án, quyết định về vụ án hành chính có nội dung theo dõi, trong đó có 71 bản án, quyết định đã được thi hành xong, hiện còn 04 bản án, quyết định đang tiếp tục theo dõi.
Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ở các cơ quan THADS thực sự chuyển biến mạnh mẽ và đi vào nề nếp. Tại Cục và các đơn vị trực thuộc đều ban hành Quy chế, bố trí phòng, bố trí cán bộ trực, niêm yết Nội quy tiếp công dân, xây dựng lịch tiếp công dân của Cục trưởng, Chi cục trưởng đơn vị theo định kỳ mỗi tháng 01 lần; Lãnh đạo đơn vị tham gia tiếp công dân theo định kỳ của Bí thư, UBND cùng cấp. Hàng năm, các đơn vị đều giải quyết đạt từ 98%-100% đơn khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền, theo đúng quy định của pháp luật.
 Bộ máy các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh ngày càng được quan tâm củng cố, kiện toàn; đội ngũ cán bộ, công chức thi hành án dân sự ngày càng vững mạnh. Thực hiện chủ trương tinh giản biên chế của cấp trên, trong giai đoạn 2016 -2021, Cục THADS tỉnh đã ban hành Đề án về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan THADS Nghệ An và Đề án về đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ công chức giai đoạn 2016 – 2020. Đến nay, bộ máy các đơn vị đã được kiện toàn, đảm bảo về chất lượng, có trình độ chuyên môn ngày càng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đến nay, toàn tỉnh có 220/228  biên chế; về cơ cấu tổ chức: có 05 phòng chuyên môn, 21 Chi cục trực thuộc; có Cục trưởng, 01 Phó cục trưởng, 04 Trưởng phòng, 06 Phó Trưởng phòng, 19 Chi cục trưởng, 01 Quyền Chi cục trưởng, 01 Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục; 28 Phó Chi cục trưởng. Về chức danh pháp lý có: có 90 Chấp hành viên, 15 Thẩm tra viên, 50 Thư ký, 19 Chuyên viên, 01 Cán sự pháp lý.
Đặc biệt, cũng trong giai đoạn này đội ngũ cán bộ cơ quan THADS tỉnh Nghệ An có sự trưởng thành vượt bậc, nhiều đồng chí đã được điều động, bổ nhiệm các chức vụ quan trọng trong các cơ quan Đảng và Nhà nước (01 đồng chí đồng thời là đại biểu Quốc hội lần khóa XIII, được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Bí thư Đảng bộ huyện và được bầu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; 01 đồng chí bổ nhiệm Phó Vụ trưởng thuộc Tổng cục và 01 đồng chí được bổ nhiệm Phó Ban thuộc Tỉnh ủy).
Công tác Đảng, đoàn thể được ngày càng lớn mạnh và khằng định được vị trí, vai trò trong cơ quan, đơn vị. Ngoài ra,  các mặt công tác khác đều được Đảng uỷ, Lãnh đạo Cục THADS tỉnh Nghệ An tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện một cách kịp thời, đồng bộ có hiệu quả; tập thể cán bộ, công chức Ngành đoàn kết, thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương công vụ không ngừng phấn đấu hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được được giao.
Ghi nhận những kết quả đã đạt được, từ năm 2016-2020, tập thể Cục THADS tỉnh Nghệ An đều được Bộ Tư pháp công nhận là tập thể Lao động xuất sắc (trong đó năm 2016 được Tặng cờ Thi đua Chính phủ, năm 2017 được Tặng cờ Thi đua ngành Tư pháp; năm 2019 được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; năm 2020 được Bộ Tư pháp đề nghị tặng Cờ Thi đua Chính phủ) và cũng rất vinh dự khi có đồng chí Cục trưởng được công nhận chiến sỹ thi đua toàn quốc, điển hình tiên tiến ngành Tư pháp giai đoạn 2015-2020, đại biểu duy nhất khối THADS toàn quốc tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.
 Những thành tích đạt được trong công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính của các cơ quan THADS tỉnh Nghệ An trong những năm qua đã thực sự góp phần củng cố quốc phòng - an ninh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; góp thành tích to lớn chào mừng 75 năm ngày truyền thống Ngành Thi hành án dân sự (19/7/1946 -19/7/2021), đồng thời là tiền đề vững chắc và là động lực để mỗi một cán bộ, công chức, người lao động các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh tin tưởng, tiếp tục khắc phục những khó khăn đang còn hiện hữu để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong thời gian tới./.
                                                                      
                                                          Văn phòng Cục

Các tin đã đưa ngày: