Sign In

Thi hành án dân sự Nghệ An: Nhiều giải pháp đột phá, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

12/03/2021

Thi hành án dân sự Nghệ An: Nhiều giải pháp đột phá, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Mặc dù còn rất nhiều khó khăn, song dưới sự dẫn dắt của người “thuyền trưởng”, những năm qua Cục Thi hành án dân sự Nghệ An luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tại Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V, Cục trưởng Phạm Quốc Nam vinh dự được trao tặng danh hiệu Chiến sỹ Thi đua toàn quốc.
 
Mặc dù còn rất nhiều khó khăn, song dưới sự dẫn dắt của người “thuyền trưởng”, những năm qua Cục Thi hành án dân sự Nghệ An luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tại Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V, Cục trưởng Phạm Quốc Nam vinh dự được trao tặng danh hiệu Chiến sỹ Thi đua toàn quốc.
 
Cục trưởng Cục THADS Nghệ An Phạm Quốc Nam
phát biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V
)
 
Công tác THADS lâu nay là công việc hết sức khó khăn và đặc thù bởi động chạm đến quyền lợi của tất cả các bên nên dễ gây kiện cáo, trì hoãn thi hành, thậm chí chống đối lực lượng làm nhiệm vụ. Bên cạnh đó, Nghệ An là địa phương có diện tích tự nhiên lớn nhất nước, dân số đông, với 2/3 là miền núi, giao thông không thuận lợi, số lượng việc và tiền phải thi hành lớn bình quân mỗi năm phải giải quyết 20.000 vụ việc tương ứng 1.600 tỷ đồng nên cũng là khó khăn, thách thức không nhỏ đối với cán bộ, chấp hành viên trong ngành.
Chia sẻ những khó khăn của công tác THADS qua những vụ việc hết sức cụ thể, Cục trưởng Phạm Quốc Nam cho biết, trên thực tế những vụ việc thi hành án tương tự diễn ra hàng ngày mà Chấp hành viên phải đối mặt. Do đó, đòi hỏi các cơ quan THADS ở địa phương, đặc biệt là người đứng đầu phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tìm tòi giải pháp để có kế hoạch sát đúng, phù hợp thực tiễn nhằm huy động sự tham gia, vào cuộc của cấp ủy chính quyền, các ngành chức năng mới có thể bảo đảm cho việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. 
 
 Bộ trưởng Lê Thành Long trao danh hiệu Chiến sỹ Thi đua toàn quốc
cho Cục trưởng THADS Nghệ An Phạm Quốc Nam (ngoài cùng bên phải)
 
Từ yêu cầu đặc biệt quan trọng đó, hàng năm Nghệ An đã bám sát chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS và Tỉnh ủy, UBND tỉnh để xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, chủ động đề xuất, triển khai nhiều sáng kiến, giải pháp để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Theo đó, Cục THADS tỉnh Nghệ An luôn chủ động hưởng ứng và triển khai hiệu quả, tích cực các phong trào thi đua yêu nước do ngành Tư pháp và tỉnh Nghệ An phát động.
Đặc biệt, đối với phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng năm, Nghệ An xác định 4 khâu đột phá. Trước hết là tập trung tham mưu cho cấp ủy, chính quyền ban hành văn bản chỉ đạo bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn địa phương. Trong 5 năm 2015-2020 đã tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh ban hành 18 văn bản để tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính. Trên cơ sở đó, UBND các huyện, thành, thị đã ban hành văn bản chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn. Nhờ vậy, đã tranh thủ tối đa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và Ban Chỉ đạo THADS trên địa bàn tỉnh bằng nhiều việc làm cụ thể, kịp thời, hiệu quả. 
Lãnh đạo Cục THADS cũng coi trọng việc đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thi hành án để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được giao. Với phương châm chủ động, kịp thời, quyết liệt, sâu sát, sáng tạo, Cục THADS tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp, cách làm hiệu quả, trong đó nổi bật như lập nhiều Tổ công tác bám sát cơ sở, đơn vị, địa bàn, chấp hành viên, vụ việc trọng điểm để trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo, giải quyết. Theo đó, nhiều vụ việc phức tạp, khó thi hành được Lãnh đạo Cục trực tiếp chỉ đạo giải quyết dứt điểm. 
Bên cạnh đó, mô hình "dân vận khéo trong thi hành án dân sự" cũng được Cục THADS xem là giải pháp xuyên suốt để vận động, thuyết phục đương sự chấp hành bản án, quyết định của Tòa án, hạn chế việc cưỡng chế vừa tốn kinh phí, kéo dài thời gian, có thể bị chống đối, khiếu nại, tố cáo ảnh hưởng đến an ninh, chính trị địa phương. Nhờ vậy, có đến 98% các vụ việc thi hành án ở Nghệ An được giải quyết xong không phải cưỡng chế. 
Để phát huy sức mạnh của các ngành trong THADS, Nghệ An cũng tăng cường công tác phối hợp. Theo đó, Cục THADS tỉnh đã chủ động thống nhất với các cơ quan liên quan xây dựng và ký kết đầy đủ các quy chế phối hợp liên ngành, hai ngành trong công tác thi hành án dân sự, đặc biệt là việc chỉ đạo ký kết Quy chế phối hợp giữa các Chi cục THADS với UBND cấp xã là khâu đột phá trong công tác phối hợp, nhờ đó việc phối hợp giải quyết việc thi hành án dân sự ở cơ sở luôn kịp thời, hiệu quả.
Trong những kết quả các cơ quan THADS đạt được không thể không nói đến động lực từ các phong trào thi đua. Cục THADS tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh mỗi năm ban hành kế hoạch phát động một phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ gắn với hưởng ứng các phong trào thi đua của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, trong đó xác định mỗi quý là một đợt thi đua với tiêu chí cụ thể, mở rộng đối tượng tham gia để các cấp, các ngành và CBCC phấn đấu thực hiện. 
Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, kết quả về thi hành án dân sự của tỉnh Nghệ An luôn đạt và vượt các chỉ tiêu được giao, cụ thể: Trong 5 năm  từ 2015 – 2019, toàn tỉnh đã giải quyết xong 62.989 việc, đạt 96% so với số có điều kiện giải quyết; cao hơn 17.523 việc (36,5%) so với giai đoạn 2010 - 2015. Về tiền, kết quả đã thi hành được 1.005 tỷ đồng, đạt 42% so với số có điều kiện thi hành, cao hơn 506 tỷ đồng (222%) so với giai đoạn 2010 - 2015. 
Nói đến những thành tích của tập thể Cục THADS Nghệ An ngoài sự đoàn kết, nỗ lực của cán bộ, chấp hành viên, thì không thể không nhắc đến vai trò của Cục trưởng Phạm Quốc Nam. Với những kết quả đã đạt được, trong giai đoạn mới, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An quyết tâm khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc những chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. 
 
Nguồn Báo PL Việt Nam

Các tin đã đưa ngày: