Sign In

Cục THADS tỉnh Nghệ An phối hợp với các Vụ nghiệp vụ tham mưu cho Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức thành công 02 lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ THADS,HC cho các cơ quan THADS, Khu vực Miền trung được tổ chức tại tỉnh Nghệ An.

03/08/2023

Cục THADS tỉnh Nghệ An phối hợp với các Vụ nghiệp vụ tham mưu cho Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức thành công 02 lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ THADS,HC cho các cơ quan THADS, Khu vực Miền trung được tổ chức tại tỉnh Nghệ An.
Lớp Bồi dưỡng đã được nghe Các Báo cáo viên đã trình bày 10 chuyên đề theo chương trình học, bên cạnh đó, Ban Tổ chức đã trao đổi thêm với các học viên về một số nội dung cần lưu về Công tác kiểm tra, tự kiểm tra theo Quy chế kiểm tra của Tổng cục; Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về THADS; Công tác theo dõi thi hành án hành chính, bồi thường nhà nước…
Thực hiện Quyết định số 631/QĐ-TCTHADS ngày 29/6/2023 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức Lớp Bồi dưỡng công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Phòng chống tham nhũng, tiêu cực; thi hành án hành chính; bồi thường Nhà nước và bảo đảm tài chính trong THADS, từ ngày 31/7/2023 đến ngày 04/8/2023, Cục THADS tỉnh Nghệ An phối hợp với các Vụ nghiệp vụ tham mưu cho Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức thành công 02 lớp Bồi dưỡng cho các cơ quan THADS, Khu vực Miền trung được tổ chức tại tỉnh Nghệ An (bao gồm 21 tỉnh tham dự với hơn 300 học viên)
Lớp Bồi dưỡng đã được nghe Các Báo cáo viên đã trình bày 10 chuyên đề theo chương trình học, bên cạnh đó, Ban Tổ chức đã trao đổi thêm với các học viên về một số nội dung cần lưu về Công tác kiểm tra, tự kiểm tra theo Quy chế kiểm tra của Tổng cục; Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về THADS; Công tác theo dõi thi hành án hành chính, bồi thường nhà nước…
Sau 02 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Lớp Bồi dưỡng đã hoàn thành đúng chương trình, mục đích đề ra.
Đồng chí Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thắng Lợi đã thay mặt Ban Tổ chức phát biểu bế mạc Lớp học, qua đó Phó Tổng cục trưởng hoan nghênh sự tinh thần, trách nhiệm làm việc nghiêm túc, chủ động, sôi nổi của Ban Tổ chức Lớp, các báo cáo viên và tất cả các đồng chí học viên. Đặc biệt đồng chí ghi nhận sự phối hợp tích cực, trách nhiệm có hiệu quả trong công tác tổ chức của Cục THADS tỉnh Nghệ An đã góp phần thành công, gắn kết tinh thần đoàn kết của các cơ quan THADS tham dự 02 lớp bồi dưỡng tổ chức tại tỉnh Nghệ An.
Ban Tổ chức ghi nhận các câu hỏi, kiến nghị, đề xuất của các địa phương về các mảng công tác thuộc phạm vi của Lớp Bồi dưỡng và sẽ nghiên cứu tiếp thu, sửa đổi trong thời gian tới. Đồng thời, đề nghị các đồng chí Lãnh đạo Cục báo cáo Thủ trưởng cơ quan để quán triệt, triển khai toàn bộ nội dung, chương trình của Lớp học đến các Lãnh đạo, công chức liên quan trực tiếp đến nghiệp vụ trên địa bàn tỉnh./.
                                                                                                     Văn phòng Cục THADS Nghệ An

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: