Sign In

Ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 71 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2017)

06/07/2017

Để thiết thực chào mừng Kỷ niệm 71 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm công tác thi hành án dân sự năm 2017, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 71 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự.
 
 
Cục THADS tỉnh thăm tặng quà cho học sinh học giỏi là con của các gia đình chính sách
và hộ nghèo ở xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Lưu)
 
Mục đích: Nhằm ôn lại truyền thống và những dấu mốc quan trọng về quá trình hình thành và phát triển của Ngành THADS, qua đó khơi dậy niềm tự hào, đề cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo và trí tuệ của đội ngũ công chức, người lao động trong các cơ quan THADS tỉnh; tạo không khí thi đua sôi nổi, góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
Yêu cầu: Bảo đảm thiết thực, vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức, không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan, đơn vị.
Nội dung gồm có 4 hoạt động chính đó là:
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng thông qua các tin bài phản ánh về hoạt động thi hành án dân sự, gương người tốt, việc tốt để đăng tải trên Báo Nghệ An, Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thi hành án dân sự, Công thông tin điện tử UBND tỉnh, Trang thông tin điện tử của Cục.
- Hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa, tổ chức thăm hỏi, tặng quà các đồng chí nguyên là lãnh đạo ngành, cơ quan đã nghỉ hưu; kết hợp thăm hỏi gia đình chính sách nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017).
- Bình xét, lựa chọn và tuyên dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua cao điểm THADS (đợt 1) và phong trào thi đua kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm quê lần thứ nhất để tuyên dương tại buổi tọa đàm.
- Tổ chức Toạ đàm nội bộ nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự với sự tham gia của Lãnh đạo Cục, đại diện Lãnh đạo các Chi cục THADS cấp huyện và toàn thể công chức, người lao động cơ quan Cục.
Văn phòng Cục được giao chủ trì phối hợp với các đơn vị, Công đoàn, Đoàn Thanh niên để tham mưu cho Lãnh đạo Cục chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện các hoạt động đề ra theo Kế hoạch./. 

                                                                                       Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: