Sign In

Kết quả phong trào thi đua cao điểm thi hành án dân sự (đợt 1) tạo đà để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2017

13/07/2017

Kết quả phong trào thi đua cao điểm thi hành án dân sự (đợt 1) tạo đà để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2017
Thực hiện Kế hoạch số 690/TCTHADS-VP ngày 28/02/2017 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc phát động phong trào thi đua cao điểm thi hành án dân sự (Đợt 1), Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An đã tiến hành tổng kết phong trào thi đua cao điểm gắn với đánh giá công tác thi hành án dân sự 9 tháng năm 2017.
(Hội nghị giao ban đánh giá công tác thi hành án dân sự 9 tháng 2017)
Hưởng ứng phong trào thi đua cao điểm thi hành án dân sự (đợt 1) từ 01/3– 30/6/2017 do Tổng cục Thi hành án dân sự phát động với khẩu hiệu “Thi đua hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án năm 2017, lập thành tích chào mừng 71 năm Ngày Truyền thống THADS (19/7/1946 - 19/7/2017)”, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An đã ban hành Kế hoạch tổ chức đợt thi đua cao điểm THADS với 8 chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể; đồng thời tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Công văn chỉ đạo các cấp, các ngành phối hợp thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm. Ở cấp Chi cục, các đơn vị đều đã phổ biến, quán triệt đến cán bộ, công chức; ban hành kế hoạch, công văn để triển khai thực hiện; một số đơn vị như Hoàng Mai, Nghĩa Đàn, Yên Thành, Thanh Chương, Tương Dương đã tham mưu cho UBND cùng cấp ban hành chỉ thị, công văn chỉ đạo đợt thi đua cao điểm trên địa bàn. 
 
(Cán bộ, công chức THADS tích cực tham gia phong trào thi đua cao điểm).
Qua tổng hợp kết quả 4 tháng triển khai phong trào thi đua, đã giải quyết được 5.106 việc và 104 tỷ 522 triệu đồng, chiếm 56% về việc và 64% về tiền so với tổng số thi hành xong trong 9 tháng đầu năm 2017. Nếu như trước thời điểm mở đợt thi đua kết quả mới đạt 53% về việc và 10% về tiền, thấp hớn rất nhiều so với yếu cầu, chỉ tiêu giao thì kết thúc phong trào thi đua đã đạt kết quả hết sức tích cực, 77% về việc và 30% về tiền, tăng 24% về việc và 20% về tiền. Một số chỉ tiêu chủ yếu khác đã được thực hiện hoàn thành đó là: Ra quyết định thi hành án kịp thời, đúng quy định pháp luật; Xác minh, phân loại án chính xác và đăng tải 100% thông tin người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành; Kết quả thi hành các vụ án tín dụng, ngân hàng đạt tỉ lệ khá, về tiền đạt 23% (vượt 3% so với chỉ tiêu đề ra); Nhiều vụ việc trọng điểm, phức tạp đã được tập trung giải quyết có hiệu quả; Trả lời đảm bảo chất lượng, đúng trình tự, thủ tục 100% hồ sơ thỉnh thị của Chi cục; Tỉ lệ giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt 89%, xấp xỉ đạt chỉ tiêu đề ra. Kết quả đạt được nêu trên đã góp phần tích cực để nâng cao kết quả thi hành án trong 9 tháng đầu năm 2017, tạo đà để phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2017.
Kết thúc phong trào thi đua, 01 tập thể và 01 cá nhân được đề nghị Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự tặng giấy khen, nhiều tập thể và cá nhân được Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An tặng giấy khen, được biểu dương trong dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Truyền thống của Ngành./.  
                                                                                  
                                                                                                                         Đức Tình

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: