Sign In

Đảng ủy Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019

22/11/2019

Thực hiện Hướng dẫn số 15- HD/ĐUK ngày 31/10/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An về việc tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, ngày 22/11/2019, Đảng ủy Cục THADS tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019.
 

Tham dự hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Nhiên, Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh, đồng chí Lưu Thị Kim, Chuyên viên Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối, Chuyên quản đơn vị; các đồng chí trong BCH Đảng uỷ Cục và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Cục THADS tỉnh.
 

Trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, đồng chí Phan Sỹ Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy Cục THADS tỉnh, nhấn mạnh các kết quả nổi bật mà Đảng bộ đạt được trong công tác xây dựng Đảng năm 2019, cụ thể:
Nhờ làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo nên kết quả công tác THADS, hành chính năm 2019 đã đạt và vượt chỉ tiêu được giao, thi hành xong 14.044 việc/332.899.837.000 đồng, đạt tỷ lệ 83% về việc, 36% về tiền so với chỉ tiêu được giao năm 2019 vượt 9,5% về việc, 03% về tiền (cao hơn kết quả chung toàn quốc 5% về việc, 2% về tiền); Về lãnh đạo thực hiện công tác chính trị, tư tưởng, Đảng ủy đã tổ chức học tập, quán triệt triển khai đến cán bộ, đảng viên các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 8, khóa XII (trọng tâm là Quy định số 08-Qđi/TW về trách nhiệm nêu gương) và các chương trình, kế hoạch, chỉ thị... của cấp trên như  Quy định 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản triển khai thực hiện về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tổ chức sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2019, chuyên đề “50 năm thưc hiện Di chúc Hồ Chí Minh”, giới thiệu mô hình “Dân vận khéo” trong công tác thi hành án; về lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng đảng bộ, tiếp tục thực hiện chủ trương về tinh giản biên chế, trong năm toàn ngành đã cắt giảm 05 biên chế; chất lượng sinh hoạt chi bộ đã có chuyển biến tích cực, bảo đảm đủ kỳ, đổi mới, sáng tạo trong thực hiện chế độ họp đảng, cơ quan, đoàn thể; Về công tác kiểm tra, giám sát đã có chuyển biến thực chất hơn, đúng trọng tâm trọng điểm, trong năm đã tiến hành 06 cuộc kiểm tra đối với 05 chi bộ; Về lãnh đạo xây dựng cơ quan và các đoàn thể chính trị - xã hội, Đảng ủy đã có sự quan tâm phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo chuyên môn, đoàn thể, nhờ vậy hoạt động quản lý điều hành tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực có hiệu quả; các Chi bộ, phòng chuyên môn thực hiện và phối hợp thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được phân công; các tổ chức đoàn thể ngày càng vững mạnh.
Đồng chí Phạm Quốc Nam, Bí thư Đảng ủy Cục thông báo kết quả kiểm điểm tập thể BCH Đảng bộ Cục. Trước đó vào ngày 19/11/2019, tập thể Đảng ủy Cục đã tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể BCH Đảng bộ với sự tham gia của đồng chí Lê Thị Kim Oanh, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối CCQ tỉnh và các đồng chí trong BCH Đảng bộ Cục.
 

Hội nghị đã nghe 06 ý kiến phát biểu của các đảng viên đại diện cho các Chi bộ, tổ chức đoàn thể, các ý kiến đều cơ bản nhất trí với các báo cáo thông qua tại Hội nghị, đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, về chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật công vụ và nâng cao chất lượng hoạt động của đoàn thể.
 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Nhiên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối CCQ tỉnh đánh giá cao các kết quả đạt được của Đảng bộ Cục THADS trong công tác xây dựng Đảng năm 2019, đồng thời đồng chí cũng định hướng một số nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng năm 2020 để Đảng bộ có chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình đặc điểm của Ngành.
Hội nghị đã thông qua quyết định công nhận kết quả xếp loại đối với các Chi bộ và cá nhân đảng viên trong năm 2019. Kết quả: xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” cho 01 Chi bộ và 07 đảng viên, “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” cho 04 chi bộ và 34 đảng viên; đồng thời công bố quyết định khen thưởng đối với 01 Chi bộ đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu”, 03 đảng viên đạt “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu”.
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Quốc Nam, Bí thư Đảng ghi nhận các ý kiến góp ý thẳng thắn, thiết thực của các đồng chí tham dự Hội nghị. Đồng thời nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng: kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và là năm diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, đề nghị các chi bộ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong năm 2019, chủ động, tích cực đưa ra các giải pháp hiệu quả nhằm hoàn thành xuất sắc công tác xây dựng Đảng năm 2020.
 
                                                                                         Phan Thị Nhung, Cục THADS tỉnh

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: