Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính quý I/2024.

06/10/2023

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính quý I/2024.
Sáng ngày 06/10/2023, Cục THADS tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý I/2024. Tại điểm cầu Cấp tỉnh có sự tham gia của các đồng chí Lãnh đạo Cục; Lãnh đạo các Phòng chuyên môn, Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Kế toán. Tại điểm cầu 21 Chi cục THADS các huyện, thành phố, thị xã có sự tham gia của các đồng chí Lãnh đạo các Chi cục, Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thủ kho, Thủ quỹ.
Để kịp thời đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự (THADS), theo dõi thi hành án hành chính (THAHC) năm 2023 và kịp thời triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ ngay từ đầu năm công tác 2024, sáng ngày 06/10/2023, Cục THADS tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý I/2024. Tại điểm cầu Cấp tỉnh có sự tham gia của các đồng chí Lãnh đạo Cục; Lãnh đạo các Phòng chuyên môn, Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Kế toán. Tại điểm cầu 21 Chi cục THADS các huyện, thành phố, thị xã có sự tham gia của các đồng chí Lãnh đạo các Chi cục, Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thủ kho, Thủ quỹ.
Dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Quốc Nam, Cục trưởng, đồng chí Trần Công  Hòa, Phó Cục trưởng và đồng chí Vi Văn Nhung, Phó Cục trưởng, Hội nghị đã tập trung đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023, dự kiến các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 (trong đó cụ thể các nhiệm vụ trong quý I/2024).
 
Ảnh toàn hội nghị
 
Năm 2023, trong điều kiện số lượng việc, tiền thụ lý mới tiếp tục tăng (tăng 929 việc/ 238 tỷ đồng), đặc biệt là chỉ tiêu việc, tiền được Tổng cục THADS, Bộ Tư pháp giao tăng cao so với năm 2022, nhưng các cơ quan THADS tỉnh Nghệ An đã bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, tranh thủ tối đa sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương để chủ động dự báo tình hình, xây dựng và triển khai Kế hoạch trọng tâm công tác THADS, theo dõi THA hành chính ngay từ đầu năm công tác; chỉ đạo nhiều biện pháp, giải pháp quyết liệt; phối hợp tốt với các ngành liên quan, xác định đúng trọng tâm trọng điểm là tập trung giải quyết các vụ việc án kinh tế tham nhũng, án tín dụng ngân hàng, án lớn ảnh hưởng chỉ tiêu nhiệm vụ, án phức tạp kéo dài có đơn thư khiếu nại; án có điều kiện trên 01 năm chưa thi hành xong…lấy phương châm bám sát cơ sở, địa bàn, chấp hành viên, vụ việc cụ thể để tập trung chỉ đạo quyết liệt tổ chức thi hành án. Đồng thời với tinh thần đổi mới, quyết liệt, sáng tạo và trách nhiệm cao trong việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ, tập thể Lãnh đạo, công chức, người lao động các cơ quan THADS tỉnh Nghệ An đã nỗ lực khắc phục khó khăn hoàn thành tốt các nhóm chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2023
Kết quả nổi bật: (1) Công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý nhà nước về THADS, HC tiếp tục được duy trì khá toàn diện từ xây dựng chương trình kế hoạch, phát động phong trào thi đua, chỉ đạo các vụ việc trọng điểm, phức tạp, kéo dài, tiếp dân giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và duy trì hoạt động của BCĐTHADS hai cấp. Đặc biệt là tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp tổng kết Luật THADS, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; sơ kết Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đối với công tác THADS; (2) Công tác phối hợp trong hoạt động THADS, theo dõi THAHC tiếp tục được thực hiện khá nhuần nhuyễn, hiệu quả cao nên các khó khăn, vướng mắc cơ bản được tháo gỡ kịp thời; (3) Công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của cơ quan THADS hai cấp tiếp tục được duy trì và đổi mới theo hướng sâu sát và ngày càng nề nếp bằng chương trình, kế hoạch, quy chế cụ thể và đảm bảo thông suốt, kịp thời, hiệu quả; (4) Phát động nhiều phong trào, đợt thi đua sôi nổi về THADS góp phần thúc đẩy nâng cao hiệu quả, kết quả THADS; (5) Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được thực hiện nghiêm túc, 100% đơn thư được giải quyết đúng quy định pháp luật; (6) Công tác tổ chức cán bộ tiếp tục được quan tâm thực hiện kịp thời từ tuyển dụng, đánh giá, quy hoạch, đào tạo và kiện toàn khá đầy đủ các vị trí còn thiếu, nhất là thực hiện phương án chuyển đổi kế toán để đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; (7) Công tác quản lý tài chính, tài sản, ngân sách được thực hiện đúng quy định, không để xẩy ra thất thoát, mất mát; (8) Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin khá hiệu quả, rút ngắn được nhiều thời gian trong tổ chức thi hành án và quản lý chỉ đạo điều hành...Nhờ vậy,  kết quả THADS, theo dõi THAHC năm 2023 của toàn tỉnh tiếp tục đạt và vượt chỉ tiêu được giao (thi hành xong 16.164 việc/18.840 việc có ĐKTH, đạt 85,8% - vượt 3% chỉ tiêu được giao;thi hành xong 611.674.594.000 đồng/1.231.150.146.000 đồng có ĐKTH, đạt 49,68% - vượt 2,68% chỉ tiêu được giao); thực hiện theo dõi 100% bản án, quyết định hành chính có nội dung theo dõi thi hành.

                        Ảnh đồng chí Trần Công Hòa – Phó cục trưởng
 
          Tại Hội nghị, đại diện các Phòng chuyên môn và Chi cục THADS trực thuộc đã tham gia phát biểu, các ý kiến đều cơ bản nhất trí với các nhiệm vụ và giải pháp đề ra tại dự thảo Báo cáo trình bày tại Hội nghị đồng thời nêu các khó khăn, vướng mắc tại đơn vị và đề xuất các giải pháp để tháo gỡ nhằm đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2024.

Ảnh đồng chí Phạm Quốc Nam – Cục trưởng phát biểu
Bế mạc Hội nghị đồng chí Phạm Quốc Nam – Cục trưởng ghi nhận các kết quả quan trọng trên các lĩnh vực công tác mà tập thể Lãnh đạo, công chức, người lao động của các cơ quan THADS tỉnh Nghệ An đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong năm 2023, bên cạnh đó đồng chí nhấn mạnh, trong năm 2024 dự báo số lượng việc, tiền thụ lý sẽ tiếp tục tăng, tính chất các vụ việc ngày càng phức tạp nhất là liên quan đến án tín dụng ngân hàng, án tham nhũng, kinh tế vì vậy, các cơ quan THADS trong tỉnh cần phải tập trung nỗ lực triển khai thực hiện quyết liệt ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm công tác để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu trong năm 2024. Vì thế nên các cơ quan THADS tỉnh cần tiếp tục bám sát chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết 96/2019/QH14 của Quốc hội, Quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, chỉ đạo của Cấp ủy, chính quyền địa phương và của Cục THADS tỉnh để tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp trên các mặt công tác. Trong đó các giải pháp được triển khai trong quý I/2024 sẽ là cơ sở đặc biệt quan trọng để các đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2024.
Cũng tại Hội nghị, đồng chí Phạm Quốc Nam – Cục trưởng đã quán triệt Kế hoạch số 325/KH-TCTHADS ngày 06/9/2023 của Tổng cục Thi hành án dân sự về triển khai thực hiện Thông báo Kết luận của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực về kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc và Các văn bản của cấp trên về công tác Phòng chống tham nhũng, tiêu cực nhằm chủ động phòng ngừa, xử lý nghiêm sai phạm, tiêu cực, tham nhũng trong công tác THADS.
Đây là năm thứ 5 liên tục (từ năm công tác 2020-2024), Cục THADS tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý I của năm công tác mới ngay sau khi kết thúc năm cũ, được xem là giải pháp về quản lý chỉ đạo điều hành kịp thời, quyết liệt, sáng tạo và thực sự có hiệu quả của tập thể Lãnh đạo Cục THADS tỉnh Nghệ An ngay từ những ngày đầu của năm công tác mới, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao của đơn vị trong những năm vừa qua.
                                                                           Phan Thị Nhung
                                             Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: