Sign In

Cục THADS tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự 09 tháng năm 2015

14/07/2015

Cục THADS tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự 09 tháng năm 2015
Ngày 10/7/2015, tại Chi cục THADS huyện Kim Sơn, Cục THADS tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 09 tháng, triển khai nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị 03 tháng cuối năm 2015. Dự Hội nghị có Lãnh đạo Cục THADS tỉnh; Trưởng, Phó các phòng Chuyên môn thuộc Cục; Chi Cục trưởng, Phó Chi Cục trưởng các Chi cục trực thuộc.
         Theo báo cáo, thống kê của Cục THADS tỉnh, 09 tháng vừa qua, các cơ quan THADS tỉnh Ninh Bình đã thụ lý và đưa ra thi hành 4.597 hồ sơ với số tiền là 491.317.765.000,đ (tăng 11% về hồ sơ và 88% về tiền so với cùng kỳ năm 2014). Trong đó, có 3.301 hồ sơ với số tiền 427.801.446.000,đ có điều kiện giải quyết.
        09 tháng qua, với sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của Tổng Cục THADS, Cấp ủy, Chính quyền và Ban Chỉ đạo THADS các cấp, sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của các ngành liên quan và sự nỗ lực cố gắng của Lãnh đạo, công chức, các cơ quan THADS đã giải quyết và thi hành xong 2.293 hồ sơ với số tiền 242.561.841.000,đ đạt tỷ lệ 69% về hồ sơ và 57% về tiền trên số hồ sơ và tiền có điều kiện giải quyết (tăng 282 hồ sơ, bằng 14% và 203.493.711.000,đ, bằng 520% so với cùng kỳ năm 2014).
           Bên cạnh đó, công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ, công tác kiểm tra giải quyết khiếu nại-tố cáo, công tác tổ chức cán bộ, quản lý tài chính, chăm lo đời sống cán bộ, công chức luôn được lãnh đạo Cục và các Chi cục quan tâm, điều đáng phấn khởi là 09 tháng qua, không có cán bộ, công chức nào vi phạm kỷ luật phải xử lý.
         Tuy vậy, số hồ sơ chuyển kỳ sau vẫn còn ở mức cao với 2.304 hồ sơ với số tiền là 248.755.924.000,đ (tăng 179 hồ sơ, bằng 8,4% và 26.411.413.000,đ, bằng 11,8% so với cùng kỳ năm 2014).
 

           Tại Hội nghị, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn và Chi cục trực thuộc đã phân tích, làm rõ những nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 09 tháng qua và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác THADS 03 tháng cuối năm.
 
 
         Phát biểu chỉ đạo và Kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Túy, Cục trưởng Cục THADS tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo THADS tỉnh chỉ rõ: mặc dù số hồ sơ và tiền giải quyết tăng so với cùng kỳ năm 2014, song vẫn còn cách xa so với chỉ tiêu mà ngành và địa phương giao cho trong năm 2015. Vì vậy, 03 tháng cuối năm đòi hỏi lãnh đạo và các đơn vị THADS trong tỉnh phải áp dụng đồng bộ các giải pháp, biện pháp pháp luật, quyết liệt trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là thi hành án. Tranh thủ tối đa sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và Ban Chỉ đạo THADS các cấp, nâng cao hiệu quả phối hợp với các ngành chức năng và chính quyền cơ sở giải quyết dứt điểm các hồ sơ có điều kiện giải quyết; thực hiện có hiệu quả Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành; coi trọng công tác quản lý cán bộ, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu mà ngành và địa phương giao cho các cơ quan THADS tỉnh Ninh Bình năm 2015.
                                       
                                                                                                   Văn phòng Cục THADS tỉnh
 

Các tin đã đưa ngày: