Sign In

Lễ trao quyết định bổ nhiệm lại Phó Cục trưởng

09/02/2023

      Căn cứ Luật thi hành án dân sự năm 2008; đã sửa đổi, bổ sung ngày 25 tháng 11 năm 2014, ngày 12 tháng năm 2018 và ngày 11 tháng 01 năm 2022;
          Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ - CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
          Căn cứ Quyết định số 61/2014/QĐ - TTg ngày 30 
tháng 10 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục thi hành án dân sự trực thuộc bộ tư pháp; 
          Ngày 09 tháng 02 năm 2023, tại hội trường Tầng 3, khu nhà A, Cục thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình đã diễn ra buổi lễ trao Quyết định bổ nhiệm lại công chức giữ chức vụ lãnh đạo đối với đồng chí Lê Ngọc Hưng, Chấp hành viên trung cấp giữ chức vụ Phó Cục trưởng, Cục thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2023.
Ảnh đồng chí Mai Văn Hoan đọc Quyết định.
          Buổi lễ trao Quyết định có sự hiện diện của ông Nguyễn Văn Tuấn - Bí thư chi bộ - Phó Cục trưởng phụ trách cục, dự buổi lễ có các đồng chí Lãnh đạo Cục; trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục; Chi cục trưởng các Chi cục thi hành án dân sự trực thuộc.

Ảnh đồng chí Lê Ngọc Hưng nhận Quyết định
          Tại buổi lễ trao Quyết định, đồng chí Nguyễn Văn Tuấn - Phó cục trưởng phụ trách đã trao Quyết định cho đồng chí Lê Ngọc Hưng và Chúc mừng.

Ảnh Lãnh đạo Cục chúc mừng
          Đồng chí Lê Ngọc Hưng, nhận Quyết định bổ nhiệm lại Phó Cục trưởng phát biểu với vai trò trọng trách sẽ cùng tập thể tại đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đạt được của bản thân các đồng chí trong đơn vị, đồng thời xin hứa sẽ gương mẫu, tiên phong, tận tụy với công việc, đem hết sức mình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, phấn đấu xây dựng tập thể đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, đồng tâm hiệp lực. 

Ảnh các Chi cục trưởng trực thuộc chúc mừng
          Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn - Phó cục trưởng phụ trách phát biểu đồng chí Lê Ngọc Hưng đã có kinh nghiệm trong lãnh đạo, điều hành, tiếp tục giữ gìn đoàn kết nội bộ tại đơn vị, chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ, truyền đạt kinh nghiệm cho các thế hệ sau góp phần phát triền thi hành án dân sự trong tỉnh trong thời gian tới.
       


Theo Bùi Ngọc Tuấn - Văn phòng

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: