Sign In

Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2022

14/12/2021

Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2022
        Sáng ngày 13/12/2021, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2022. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Cục THADS tỉnh Lãnh đạo các Phòng chuyên môn, Lãnh đạo Chi cục các huyện, thành phố và toàn thể cán bộ công chức trong toàn ngành.
        Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Phó cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình đã trình bày báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Tổng số giải quyết là 5.584 việc, trong đó: số cũ chuyển sang là 1.937 việc, số thụ lý mới là 3.647 việc, giải quyết quyết bằng biện pháp ủy thác 17 việc. Tổng số phải thi hành là 5.567 việc. Kết quả xác minh, phân loại: số việc có điều kiện thi hành là 4.362 việc, chiếm 78,35% trong tổng số phải thi hành, số chưa có điều kiện là 1.205 việc (gồm chưa có điều kiện 1.198 việc, hoãn thi hành án 02 việc, tạm đình chỉ thi hành án 05 việc), chiếm 21,65% trong tổng số phải thi hành. Đã giải quyết xong 3.640 việc, tăng 94 việc (2,65%) so với cùng kỳ năm 2020, đạt tỉ lệ 83,45% (tăng 7,42 % về tỷ lệ) so với cùng kỳ năm 2020. Vượt 0,95 % so với chỉ tiêu Tổng cục THADS giao. Số việc chuyển năm 2022 là 1.927 việc. Tổng số tiền phải giải quyết 704,01 tỷ đồng, trong đó: số cũ chuyển sang là 403,86 tỷ đồng; số thụ lý mới 300,15 tỷ đồng, tăng 97,5 tỷ đồng (tăng 48,8%) so với cùng kỳ năm 2020, giải quyết bằng biện pháp ủy thác thi hành án 34,11 tỷ đồng. Tổng số phải thi hành 669,9 tỷ đồng. Kết quả xác minh, phân loại: số tiền có điều kiện thi hành là 334,7 tỷ đồng, chiếm 50% trong tổng số phải thi hành; số tiền chưa có điều kiện 335,1 tỷ đồng (gồm số chưa có điều kiện là 269 tỷ đồng, hoãn thi hành án 61,9 tỷ đồng; tạm đình chỉ thi hành án 4,2 tỷ đồng) chiếm 50% trong tổng số phải thi hành. Trong số có điều kiện thi hành đã thi hành xong 152,072 tỷ đồng, tăng 22,9 tỷ đồng (17,8%) so với cùng kỳ năm 2020, đạt tỉ lệ 45,43 % (tăng 4,19%) so với cùng kỳ năm 2020. Vượt so với chỉ tiêu Tổng cục THADS giao là 5,33%. Số tiền chuyển năm 2022 là 517,8 tỷ đồng. Công tác theo dõi án hành chính tiếp tục được các cơ quan THADS trong toàn tỉnh triển khai thực hiện tốt. Trong năm, Tòa án hai cấp đã chuyển giao 12 bản án, quyết định hành chính cho cơ qun thi hành án, trong đó có 01 việc phát sinh nội dung theo dõi thi hành án hành chính yêu cầu UBND huyện Hoa Lư  hủy bỏ 1 phần nội dung điều 2 của QĐ số 777/QĐ-UBND ngày 19/10/2011 của Chủ tịch UBND huyện Hoa Lư với nội dung giao phòng Tài nguyên và Môi trường  phối hợp với UBND xã Trường Yên thu thu hồi, hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Seri AC 596708 cấp ngày 30/12/2008 cho ông Dương Văn Thụ và bà Nguyễn Thị Mỳ. Cục THADS tỉnh đã ban hành thông báo tự nguyện thi hành án, UBND huyện Hoa Lư đã thực hiện xong.

 
        Hội nghị đã nghe các ý kiến đề xuất, tham luận từ đại diện các phòng chuyên môn, các Chi cục thi hành án dân sự huyện, thành phố trực thuộc Cục, về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Qua đó đã thẳng thắn trao đổi, thảo luận kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự, triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự năm 2022 và những năm tiếp theo.
 
        Kết thúc năm công tác 2021, Cục THADS tỉnh được Tổng cục THADS - Bộ Tư pháp công nhân danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến và tặng giấy khen, 03 cá nhân được công nhận danh hiệu lao động tiên tiến, cá nhân đồng chí Cục trưởng được công nhận là Chiến sỹ thi đua cơ sở. Cục THADS tỉnh được UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc cho 1 tập thể và 04 bằng khen cho tập thể, 08 cá nhân và được tặng bằng khen vì có thành tích trong hoạt động HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
        Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Túy Cục trưởng Cục THADS tỉnh đã trả lời những đề xuất, kiến nghị khó khăn vướng mắc của các Chi cục THADS huyện, thành phố trực thuộc và chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành. Đồng thời Cục trưởng cũng yêu cầu Trưởng các phòng chuyên môn, các Chi cục trưởng Chi cục THADS trực thuộc thực hiện ngay một số nhiệm vụ: (1) Tập trung tổ chức thi hành án ngày từ những ngày đầu tháng đầu của năm công tác theo đúng quy trình thủ tục thi hành án dân sự đảm bảo thích ứng an toàn các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Giải quyết dứt điểm những vụ việc có điều kiện thi hành, các vụ việc có giá trị thi hành lớn của năm 2021 chuyển sang, phấn đấu nâng cao tỷ lệ, kết quả thi hành án ngay từ những tháng đầu năm công tác. (2) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc xác minh điều kiện thi hành án, đảm bảo phân loại chính xác,  nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; chỉ đạo người đứng đầu các đơn vị trực thuộc giải quyết đúng thời hạn, đúng quy định của pháp luật đơn thư khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền, không để phát sinh vụ việc mới, khiếu nại tố cáo vượt cấp. (3) Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức; tăng cường các chức danh Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký Thi hành án; thực hiện phương án điều động, biệt phái Chấp hành viên cho những đơn vị có lượng án lớn, quá tải công việc. Quan tâm rà soát, bố trí, sắp xếp hợp lý đội ngũ cán bộ, công chức tại các Chi cục theo Đề án vị trí việc làm nhằm phát huy năng lực, sở trường của từng vị trí công tác. (4) Đề cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ lãnh đạo, nhất là vai trò của người đứng đầu, nhằm tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành trong toàn tỉnh theo hướng sâu sát, quyết liệt hơn, phân công công việc cụ thể cho từng cán bộ theo phương châm rõ người, rõ việc, rõ thời gian hoàn thành; quản lý chặt chẽ công tác xác minh, kê biên, xử lý tài sản... của Chấp hành viên tại các đơn vị. (5) Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành và công tác chuyên môn nghiệp vụ; triển khai hiệu quả cơ chế một cửa, hỗ trợ nộp đơn trực tuyến thi hành án; tăng cường sử dụng văn bản điện tử; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo trực tuyến; tiếp tục thực hiện trả kết quả, giải quyết thủ tục hành chính trong thi hành án dân sự qua dịch vụ bưu chính công ích, từng bước đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của người dân và doanh nghiệp. (6) Phát động các phong trào thi đua và kịp thời tổng kết, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, qua đó động viên, khích lệ tinh thần cán bộ công chức trong toàn ngành, cùng nhau quyết tâm, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao trong năm 2022.

Các tin đã đưa ngày: