Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phan Rang-Tháp Chàm tổ chức triển khai công tác năm 2017

10/01/2017

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phan Rang-Tháp Chàm tổ chức triển khai công tác năm 2017
      Thực hiện Thông báo số 1066/TB-CTHADS ngày 30/12/2016 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận. Ngày 09/01/2017 Chi cục THADS thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tổ chức hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2017. 
       Tham dự hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Chi cục, Chấp hành viên, Thẩm tra viên và công chức tại Chi cục. Tại Hội nghị sau khi nghe đánh giá kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2016, các ý kiến, giải pháp thực hiện Kế hoạch công tác thi hành án dân sự năm 2017 và Quyết định giao chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2017 cho Chấp hành viên của Chi cục.  Đồng chí Lê Hữu Hồng, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Kết luận một số nội dung cụ thể như sau:
 
Quang cảnh buổi Hội nghị

   1. Kịp thời tham mưu Thường trực thành ủy, UBND thành phố, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp đối với các vụ việc cưỡng chế có khó khăn, vướng mắc, ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố; Chủ động, tăng cường phối hợp với các cơ quan hữu quan, UBND xã, phường trong quá trình tổ chức thi hành án.
   2. Chấp hành viên, công chức và người lao động trong Chi cục nghiêm túc thực hiện Kết luận số 1066/TB-CTHADS của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận, triển khai thực hiện các giải pháp được đề ra trong Kế hoạch công tác thi hành án dân sự năm 2017 số 01/KH-CCTHADS ngày 03/01/2017; Kế hoạch số 676/KH-CCTHA ngày 21/9/2016 về việc phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2020 theo tinh thần Chỉ thị 05/TW của Bộ Chính trị khóa XII và Kế hoạch số 792/KH-CCTHA ngày 02/12/2016 về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 và Kế hoạch tổ chức phát động phong trào thi đua khen thưởng năm 2017.
   3. Bộ phận giải quyết khiếu nại, tố cáo duy trì chế độ trực tiếp công dân các ngày trong tuần, thực hiện đúng các quy định của pháp luật, quy chế  của ngành về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thi hành án dân sự. Tham mưu lãnh đạo Chi cục giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo phát sinh, thông báo công khai lịch tiếp công dân của lãnh đạo, kịp thời báo cáo lãnh đạo Chi cục về việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị đánh giá thái độ làm việc của công chức theo Quyết định số 804/QĐ-CCTHA ngày 07/12/2016 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố; Hạn chế tình trạng khiếu nại mới phát sinh, khiếu nại kéo dài, vượt cấp.
   4. Kế toán ngân sách tham mưu Chi cục trưởng thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác nhằm góp phần nâng cao đời sống của cán bộ, công chức. Kế toán nghiệp vụ thường xuyên theo dõi, rà soát, đối chiếu, tổng hợp tình hình thu nộp, quản lý, sử dụng phí thi hành án dân sự năm 2017 đảm bảo chính xác. Tham mưu Chi cục trưởng thực hiện giám sát, kiểm tra hoạt động thu chi tiền, tài sản thi hành án, đối chiếu số liệu giữa báo cáo thống kê thi hành án dân sự và báo cáo kế toán nghiệp vụ thi hành án kịp thời, chính xác.
   5. Thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ ở cơ sở, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý tài sản nhà nước và các quy chế khác của Chi cục; Nâng cao tính tự giác, tiết kiệm trong quản lý, sử dụng kinh phí, tài sản; Thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các lĩnh vực công tác.
   6. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các “Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp” và thực hiện “không uống rượu, bia trong ngày làm việc” theo Chỉ thị số 02/CT-BTP ngày 25/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Chỉ thị số 57-CT/TU ngày 03/9/2014 của Tỉnh ủy Ninh Thuận; Nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật công vụ; Tham mưu lãnh đạo Chi cục xây dựng Kế hoạch kiểm tra nội bộ, xử lý dứt điểm các trường hợp yếu kém, làm việc thiếu tinh thần trách nhiệm.

 
                                                                             CHI CỤC THADS TP. PHAN RANG-THÁP CHÀM

Các tin đã đưa ngày: