Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2022.

13/12/2021

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2022.
            Thực hiện Kế hoạch tổ chức hội nghị triển khai thực hiện một số chỉ tiêu, nhiệm vụ về công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2022 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1700/QĐ-BTP ngày 10/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) và Công văn số 4979/VPUB-TCDNC ngày 01/12/2021 của Uỷ Ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức Hội nghị tổng kết ngành Thi hành án dân sự tỉnh, chiều ngày 10/12/2021, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2022. Thành phần tham dự Hội nghị gồm tập thể Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn, Phụ trách Kế toán Cục Thi hành án dân sự tỉnh và Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố.

            Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2022 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận được diễn ra trong không khí nghiêm túc, trách nhiệm, hoàn thành đầy đủ mục đích, yêu cầu, nội dung theo kế hoạch đề ra.Bottom of Form Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo tổng kết thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, THAHC năm 2021, phương hướng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2022 của toàn Hệ thống Thi hành án dân sự nói chung (Bằng hình ảnh do Tổng cục THADS xây dựng)  và của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận nói riêng;
Phát biểu trao đổi, thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu cơ bản đều nhất trí cao với Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2021 và dự thảo Kế hoạch công tác năm 2022. Năm 2021 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo đà và lực cho thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 05 năm (giai đoạn 2021-2025). Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, Tỉnh ủy và UBND tỉnh, các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận đã bám sát chương trình, kế hoạch công tác, tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, tập trung, quyết liệt tổ chức triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao với tinh thần quyết tâm cao, chủ động, kịp thời xây dựng kế hoạch và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện ngay từ những ngày đầu của năm công tác gắn với tổ chức các phong trào thi đua yêu nước chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Tổ chức bộ máy các cơ quan THADS được kiện toàn; kỷ cương, kỷ luật tiếp tục được giữ vững. Công tác thi hành án dân sự tiếp tục góp phần vào nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an ninh c hính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

            Bên cạnh đó, Hội nghị thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác THADS năm 2022. Mặc dù tại thời điểm 09 tháng năm 2021 toàn ngành đã tích cực triển khai và hoàn thành đúng tiến độ kế hoạch, có kết quả thi hành án dân sự đạt được ngang bằng so với cùng kỳ các năm trước và có nhiều khả năng để hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, tuy nhiên trong những tháng cuối năm, tình hình dịch bệnh Covid-19 tại địa phương lại có nhiều diễn biến hết sức phức tạp, trong thời gian dài các cơ quan, đơn vị và cả hệ thống chính trị phải dãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, Chỉ thị 16; tập trung thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương nên việc tác nghiệp của Chấp hành viên, công chức trong giải quyết thi hành án gặp rất nhiều khó khăn, các cơ quan, ban ngành liên quan không thể phối hợp dẫn đến tiến độ giải quyết thi hành án chậm; tài sản đã kê biên đưa ra bán đấu giá, hạ giá nhiều lần nhưng không có người mua....

            Bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ và nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong Chương trình công tác trọng tâm trong lĩnh vực thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2022 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1804/QĐ-BTP ngày 02/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) và tiếp thu các ý kiến tham gia tại Hội nghị, kết luận và chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh đề nghị từng đồng chí lãnh đạo Cục, lãnh đạo Phòng chuyên môn, lãnh đạo ​các Chi cục phải bám sát và thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, Nhà nước, chương trình, kế hoạch công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp, của Tổng cục THADS; sâu sát, quyết liệt hơn nữa trong quản lý, chỉ đạo, điều hành; nâng cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu; tiếp tục duy trì và phát huy những kết quả đã đạt được trong những năm trước, tập trung khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế trong năm 2021 và trên cơ sở đó chủ động, đề ra những giải pháp mới, cách làm hay, trong đó chú trọng việc thực hiện phương châm “Bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thống nhất từ Cục đến các Chi cục» để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả kế hoạch công tác, hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác THADS, THAHC; nhiệm vụ chính trị của ngành mà Đảng, Nhà nước giao cho.

            Hội nghị đã tiến hành tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021, công bố, biểu dương và trao các Quyết định khen thưởng thuộc thẩm quyền của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh công nhận các danh hiệu thi đua, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích  xuất sắc trong công tác năm 2021; phát động phong trào thi đua, khen thưởng năm 2022 với chủ đề phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm đưa Ngành Thi hành án dân sự ngày càng vững mạnh, vượt qua những khó khăn, hoàn thành tốt được chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự được giao năm 2022.
                             
                                                                            TRẦN THANH HẢI, PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: