Sign In

(HỎA TỐC)Công điện v/v đẩy mạnh thực hiện các biện pháp bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận trước diễn biến phát sinh các ca mắc mới trong cộng đồng tại các tỉnh, thành phố trong cả nước

03/05/2021

(HỎA TỐC)Công điện v/v đẩy mạnh thực hiện các biện pháp bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận trước diễn biến phát sinh các ca mắc mới trong cộng đồng tại các tỉnh, thành phố trong cả nước
File đính kèm


Theo UBND tỉnh Ninh Thuận

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: