Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2021)

06/04/2021

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận ban hành kế hoạch  tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm  Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2021)
       Nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang và những dấu mốc quan trọng về quá trình hình thành và phát triển của Hệ thống Thi hành án dân sự trong 75 năm xây dựng, trưởng thành đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thông qua các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự nhằm nâng cao nhận thức, niềm tin, tinh thần phấn khởi, tự hào nghề nghiệp; tạo động lực tinh thần, cổ vũ, động viên công chức, người lao động trong toàn hệ thống nhằm phát huy truyền thống, đề cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tinh thần chủ động, sáng tạo và trí tuệ để nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự được Quốc hội, chính phủ giao.
     
Tập thể Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận
 
      Thực hiện Kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2021) ban hành kèm theo Quyết định số 480/QĐ-BTP ngày 29/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 -19/7/2021) với những nội dung cụ thể:
  1. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng.
- Tham gia viết và đăng tải các bài viết, hình ảnh về công tác thi hành án dân sự; phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt việc tốt; các hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống THADS; thành tích đóng góp của công tác thi hành án dân sự đối với sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương trên Trang thông tin điện tử của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận và Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp.
- Treo băng rôn tuyên truyền với khẩu hiệu “Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 -19/7/2021)” trước cổng trụ sở làm việc của các cơ quan Thi hành án dân sự.
- Tổ chức cuộc thi “Những mốc son lịch sử” với chủ đề “Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2021)” theo Kế hoạch số 03-KH/BTGTU, ngày 23/02/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Thuận (Có kế hoạch riêng).
2. Phát động Đợt thi đua cao điểm thi hành án lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống THADS.
- Tổ chức phát động đợt thi đua với chủ đề: Thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2021) từ ngày 01/4/2021 đến 30/6/2021.
3. Tổ chức thăm hỏi các đồng chí nguyên là lãnh đạo Cục THADS.
- Tổ chức thăm hỏi các đồng chí nguyên là lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận đã nghỉ hưu.
4. Chỉnh trang trụ sở làm việc tại các cơ quan THADS.
- Tổ chức tu bổ, làm xanh, sạch, đẹp công trình kiến trúc, cảnh quan, khuôn viên Trụ sở làm việc tại các cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
5. Triển khai các hoạt động, phong trào thi đua khác
- Tổ chức phát động đến toàn thể công chức các cơ quan thi hành án dân sự tích cực tham gia phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Vận động toàn thể công chức với tinh thần tương thân, tương ái, tự nguyện tham gia đóng góp ít nhất 01 ngày lương ủng hộ các gia đình ở vùng sâu, vùng xa gặp nhiều khó khăn.
- Tổ chức trao nhà tình thương (kinh phí) cho công chức thuộc cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời đạt thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ theo Kế hoạch số 501/KH-KVTĐMĐNB ngày 05/3/2020 của Khu vực thi đua khối cơ quan Tư pháp các tỉnh Miền Đông Nam bộ.
6. Tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể dục, thể thao.
Tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể dục, thể thao tại các cơ quan, đơn vị và trong toàn ngành. (Giao lưu văn nghệ, thể dục, thể thao trong toàn ngành có Kế hoạch riêng)
7. Tổ chức bình xét, đề nghị biểu dương, khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua cao điểm thi hành án dân sự
Tổ chức họp Hội đồng thi đua, khen thưởng cơ sở bình xét, lựa chọn và biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong đợt thi đua cao điểm thi hành án dân sự lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự theo Kế hoạch của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận.
8. Tổ chức buổi họp mặt ôn lại truyền thống Ngành gắn với tổng kết đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm.
Tổ chức nội bộ Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự; tổ chức hội nghị giao ban công tác THADS 09 tháng; tổng kết đợt thi đua cao điểm; biểu dương, trao khen thưởng cho những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua.
         
                                                             PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: