Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận tổ chức hội nghị giao ban, sơ kết công tác THADS, theo dõi THAHC 6 tháng đầu năm 2022.

12/04/2022

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận tổ chức hội nghị giao ban, sơ kết công tác THADS, theo dõi THAHC 6 tháng đầu năm 2022.
        Chiều ngày 07/4/2022, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tập trung thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Tham dự  hội nghị có các đồng chí trong tập thể Lãnh đạo Cục; Lãnh đạo các Phòng chuyên môn, Chấp hành viên, Thẩm tra viên và Phụ trách kế toán thuộc Cục; Lãnh đạo, Chấp hành viên, Thẩm tra viên Chi cục THADS các huyện, thành phố.
        Hội nghị đã được nghe báo cáo đánh giá tình hình, kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022:
        Về việc: Tổng số việc phải thi hành 4.181 việc; trong đó, số có điều kiện thi hành 2.716 việc, chiếm 64,96% trong tổng số phải thi hành; số chưa có điều kiện (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) 1.447 việc, chiếm 34,61% trong tổng số phải thi hành. Đã thi hành xong 1.256, đạt tỷ lệ 46,24%. Số việc chuyển kỳ sau 2.925 việc. Về tiền: Tổng số tiền phải thi hành 510 tỷ 133 triệu 034 nghìn đồng; trong đó, số có điều kiện thi hành 321 tỷ 406 triệu 543 nghìn đồng, chiếm 63,1% trong tổng số phải thi hành; số chưa có điều kiện (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) 183 tỷ 211 triệu 672 nghìn đồng, chiếm 35,9% trong tổng số phải thi hành. Đã thi hành xong 60 tỷ 001 triệu 936 nghìn đồng, đạt tỷ lệ 18,67%. Số tiền chuyển kỳ sau 459 tỷ 131 triệu 098 nghìn đồng. Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành trong thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022 bám sát kịp thời, đầy đủ các yêu cầu, nhiệm vụ theo Chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực THADS, THAHC và Kế hoạch công tác năm 2022 đã được phê duyệt. Công chức các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính, không để sai phạm, vi phạm xảy ra. Cục trưởng Lê Hữu Hồng ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, phấn đấu của tập thể Lãnh đạo, công chức, người lao động các cơ quan Thi hành án dân sự và đề nghị công chức toàn ngành phát huy hơn nữa trong thời gian tới. Bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Kết quả thi hành xong về việc, về tiền toàn tỉnh đều giảm so với cùng kỳ năm 2021 (giảm 4,68% về việc và 2,29% về tiền); một số đơn vị có kết quả thi hành xong rất thấp (Phòng Nghiệp vụ 25,23% về việc, 5,68% về tiền; Chi cục Thuận Nam 30,28% về việc, 7,96% về tiền; Ninh Phước 36,07% về việc; Thuận Bắc 2,74% về tiền). Một số đơn vị còn lúng túng trong triển khai kế hoạch, công tác kiểm tra, tự kiểm tra. Công tác chỉ đạo, điều hành ở một số đơn vị chưa sâu sát, còn mang tính cầm chừng, thiếu linh hoạt ứng phó với tình hình tại địa phương, từ đó dẫn đến kết quả chưa cao.
        Để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2022, kết luận và chỉ đạo hội nghị, đồng chí Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã yêu cầu Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện, thành phố chú trọng tập trung vào những nhiệm vụ sau đây:
        - Nâng cao hơn nữa vai trò của người đứng đầu, chịu trách nhiệm toàn bộ trong công tác lãnh, chỉ đạo, điều hành để tạo chuyển biến tích cực trong công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính; thích ứng an toàn, linh hoạt, phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
        - Tăng cường công tác phối hợp liên ngành trong việc xác minh, thông tin, kê biên, xử lý tài sản đối với án tín dụng ngân hàng. Rà soát, nắm chắc những vụ việc có giá trị lớn, khó khăn phức tạp, kịp thời xin ý kiến hướng dẫn nghiệp vụ của cấp trên. Chú trọng công tác quản lý, bảo vệ kho tang vật, quản lý chặt chẽ hồ sơ nghiệp vụ, tránh thất thoát, mất mát, hư hỏng.
        - Trong công tác tham mưu phải kịp thời, chặt chẽ. Đối với các đơn vị có tỷ lệ đạt thấp phải xây dựng kế hoạch giải quyết án cụ thể rõ ràng, đề ra chỉ tiêu giải quyết hàng tháng để trên cơ sở đó có giải pháp thực hiện nhiệm vụ. Thường xuyên làm tốt công tác rà soát án, phân loại án để có biện pháp thi hành đạt hiệu quả. Từng đơn vị phải dự báo tình hình; rà soát các vụ việc đang thi hành, các vụ việc mới thụ lý để xây dựng kế hoạch giải quyết cụ thể. Tập trung quyết liệt thi hành các vụ việc liên quan đến án tham nhũng, kinh tế; nâng cao tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản cho Nhà nước. Tranh thủ sự lãnh đạo của cấp uỷ, chính quyền địa phương, Trưởng Ban Chỉ đạo THA trong quá trình tổ chức thi hành án, nhất là trong cưỡng chế thi hành các vụ việc lớn, phức tạp, có ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.
        - Thực hiện nghiêm túc chế độ Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp công dân định kỳ; giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra theo Quy chế kiểm tra do Tổng cục THADS ban hành.
        - Tiếp tục thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác luân chuyển, điều động, kiện toàn đội ngũ lãnh đạo quản lý tại Cục và các đơn vị trực thuộc đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng; làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ công chức đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn.
        - Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính và tác phong lề lối làm việc. Thành lập Tổ kiểm tra công vụ để kiểm tra tình hình thực hiện giờ giấc hành chính, thời gian làm việc của công chức và người lao động. Thủ trưởng các đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Cục về kết quả thực hiện nhiệm vụ chung của cơ quan, đơn vị và tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ của công chức thuộc quyền quản lý của mình.
        - Tăng cường phối hợp, bảo đảm sự kết nối thông tin thường xuyên giữa các Phòng chuyên môn thuộc Cục và Chi cục THADS huyện, thành phố thông qua nhiều hình thức để kịp thời phổ biến, trao đổi văn bản, những quy định mới và nắm bắt các khó khăn, vướng mắc nhằm kịp thời tham mưu Lãnh đạo Cục trong công tác chỉ đạo, điều hành đạt hiệu quả.
        Kết thúc Hội nghị, Cục trưởng đề nghị toàn thể công chức và người lao động trong thời gian nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương, lễ Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5/2022 phải thực hiện chế độ nghỉ lễ theo quy định và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Trần Thanh Hải 


 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: