Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị giao ban công tác thi hành án dân sự 09 tháng năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng còn lại của năm 2022.

13/07/2022

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị giao ban công tác thi hành án dân sự 09 tháng năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng còn lại của năm 2022.
             Nhằm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác 09 tháng năm 2022 và đề ra những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong 03 tháng còn lại để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022, sáng ngày 08 tháng 7 năm 2022, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác 09 tháng năm 2022. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn, Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Phụ trách kế toán Cục; Lãnh đạo Chi cục, Chấp hành viên, Thẩm tra viên và Phụ trách kế toán các Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc. Đồng chí Lê Hữu Hồng, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự chủ trì và điều hành Hội nghị.
                Qua báo cáo kết quả công tác 09 tháng cho thấy các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận tiếp tục bám sát chỉ đạo, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Tổng cục trưởng Tổng cục THADS về việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2022. Toàn ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác, phổ biến, quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác THADS, THAHC; tích cực thực hiện có hiệu quả Đợt thi đua cao điểm thi hành án dân sự gắn với tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành và của địa phương; tăng cường, nâng cao hiệu quả phối hợp với các ban, ngành có liên quan; thường xuyên bám sát cơ sở, kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ. Kết quả thi hành án dân sự đã đạt được: Trong số việc có điều kiện thi hành, đã thi hành xong 2.653 việc, đạt tỷ lệ 68,66% (so với cùng kỳ năm 2021 giảm 130 việc nhưng tăng 2,9% tỷ lệ; so với chỉ tiêu Tổng cục THADS giao còn thiếu 13,84%). Trong số tiền có điều kiện, đã thi hành xong 123 tỷ 769 triệu 587 nghìn đồng, đạt tỷ lệ 38,27% (so với cùng kỳ năm 2021, tăng 26 tỷ 448 triệu 641 nghìn đồng và tăng 8,77% tỷ lệ; so với chỉ tiêu Tổng cục THADS giao còn thiếu 3,33%);
               Cũng trong 09 tháng qua, thực hiện Kế hoạch của Tổng cục THADS, Cục THADS tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức triển khai kế hoạch kiểm tra năm 2022, đến nay đã thực hiện và hoàn thành kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề công tác thi hành án dân sự năm 2021; hoàn thành kế hoạch tự kiểm tra toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Cục; tổng hợp, rà soát, đối chiếu các kết luận, báo cáo tự kiểm tra của các Chi cục trực thuộc. Công tác kiểm tra bảo đảm khách quan, có trọng tâm, đánh giá đúng tình hình, thực trạng toàn diện các mặt công tác của Chi cục THADS, qua đó kịp thời phát hiện những hạn chế, thiếu sót, vi phạm, nhất là các vi phạm trong tổ chức thi hành án; làm tốt công tác phòng ngừa vi phạm, tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động thi hành án dân sự; đồng thời nắm bắt tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của các đơn vị.
Thực hiện nghiêm quy định của pháp luật trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; bố trí cán bộ có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực, tâm lý làm công tác tiếp công dân. Lãnh đạo các cơ quan THADS tỉnh thực hiện tiếp dân định kỳ hàng tháng theo đúng quy định. Số đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị: 78 đơn, tương ứng 28 việc. Kết quả đã giải quyết 27 việc/75 đơn. Toàn tỉnh không có vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài.
               Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã chủ động triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Kiên quyết trong chỉ đạo và xử lý nghiêm túc những biểu hiện vi phạm của công chức, đảng viên thuộc lĩnh vực quản lý của cơ quan, ngành phụ trách; thường xuyên chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương; chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, khen thưởng; thực hiện tốt công tác chuyển đổi vị trí công tác. Công tác quản lý tài chính, tài sản tiếp tục được chỉ đạo thực hiện nghiêm, đúng theo thẩm quyền phân cấp, không để xảy ra sai phạm hoặc thất thoát tài sản của cơ quan, đơn vị; thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các đơn vị trong việc xử lý ngân sách để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc xử lý kinh phí. Công tác phối hợp tiếp tục được duy trì thường xuyên theo Quy chế phối hợp đã ký kết. Cơ quan THADS hai cấp đã tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc xác minh, cung cấp thông tin về điều kiện thi hành án, cưỡng chế thi hành án, việc chuyển dịch, đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản; phối hợp các Trại giam trong việc thu tiền phạm nhân nộp tại các Trại giam; phối hợp trong việc xác nhận kết quả thi hành án dân sự; phối hợp trong việc xử lý tang vật tồn đọng, giải quyết án khó khăn, vướng mắc …...
               Bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu tham dự hội nghị thẳng thắn phát biểu thảo luận, nêu lên những tồn tại, hạn chế trong tổ chức thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ cũng như những giải pháp chủ yếu để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2022.
               Thay mặt cho Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh, đồng chí Cục trưởng biểu dương tinh thần trách nhiệm, kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ của toàn thể công chức trong ngành đã đạt được trong 09 tháng qua, đồng thời kết luận và chỉ đạo toàn ngành cần tập trung thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong 03 tháng còn lại của năm 2022 như sau:
               - Tập trung hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ, phấn đấu đến 30/9/2022 thi hành xong đạt tỷ lệ  82,5% về việc và 41,6% về tiền trên tổng số có điều kiện thi hành theo chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được giao. Quyết liệt hơn nữa trong việc tổ chức thi hành án, nhất là đối với các vụ việc có điều kiện thi hành, những vụ việc có giá trị lớn. Tăng cường rà soát, phân loại án chính xác, đúng quy định. Kiên quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với các vụ việc có điều kiện thi. Xử lý theo quy định hiện hành đối với các vụ việc chưa có điều kiện thi hành án.
               - Tiếp tục tham mưu, củng cố, kiện toàn tổ chức cán bộ các cơ quan thi hành án dân sự theo thẩm quyền được phân cấp. Thực hiện nghiêm túc điều động, chuyển đổi vị trí công tác theo Kế hoạch. Tăng cường công tác quản lý công chức, người lao động, chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật công vụ, kỷ cương hành chính tại các cơ quan THADS, không để xảy ra vi phạm phải xử lý kỷ luật. Tích cực hoàn thành, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kết quả công tác xây dựng quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2026-2031 và rà soát, bổ sung quy hoạch giai đoạn 2021-2026 theo kế hoạch của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp và Tổng cục Thi hành án dân sự.
               - Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước theo kế hoạch của ngành và địa phương, góp phần hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Tổng kết, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong Đợt thi đua cao điểm gắn với tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2022).
               - Tiếp tục tham mưu, đề xuất tổ chức họp Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh để báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo phối hợp giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án dân sự.
               - Quán triệt sâu sắc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương; kế hoạch, chương trình công tác của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Tư pháp và Tổng cục Thi hành án dân sự về công tác phòng, chống tiêu cực, tham nhũng gắn với tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
               - Kịp thời phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và của Tổng cục Thi hành án dân sự.
 
                                                                    Trần Thanh Hải
 
 
 
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: