Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận tập trung chỉ đạo giải quyết các vụ việc phức tạp

17/02/2020

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận tập trung chỉ đạo giải quyết các vụ việc phức tạp
       Từ ngày 01/10/2019 đến ngày 31/01/2020, trong số có điều kiện thi hành, Ninh Thuận đã thi hành xong 1.414 việc.

      Trong tháng 1/2020, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận đã quán triệt các văn bản chỉ đạo Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS; Quyết định giao chỉ tiêu nhiệm vụ, chỉ đạo triển khai kế hoạch công tác năm 2020 đối với các cơ quan THADS trực thuộc. Tập trung chỉ đạo giải quyết các vụ việc phức tạp; phối hợp với các cơ quan có liên quan bàn biện pháp tháo gỡ vướng mắc trong công tác thi hành án dân sự. Duy trì thường xuyên công tác trực tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đúng theo thẩm quyền. Tiếp tục tăng cường kiểm tra việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật công vụ; quán triệt thực hiện nghiêm các văn bản của Tỉnh ủy trong lĩnh vực THADS...
     Cục THADS tỉnh cũng cho biết, từ ngày 01/10/2019 đến ngày 31/01/2020, Ninh Thuận đã thụ lý tổng số 4.719 việc (tăng 1.049 việc so với cùng kỳ năm 2019). Trong số có điều kiện thi hành, đã thi hành xong 1.414 việc (thi hành xong 1.397 việc, đình chỉ 17 việc), đạt tỷ lệ 40,14%. Về tiền: Tổng số tiền thụ lý là trên 494 tỷ đồng rong số có điều kiện thi hành, đã thi thi hành xong 48 tỷ 457 triệu 810 nghìn đồng đạt tỷ lệ 14,06%. Trong tháng 1/2020, các cơ quan THADS trong tỉnh không ban hành Quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án.

 

(Nguồn: baomoi.com)

Các tin đã đưa ngày: