Sign In

Chỉ thị của UBND tỉnh Ninh Thuận: Về tăng cường thực hiện nghiêm minh kỷ luật, kỷ cương đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh tỉnh

07/09/2020

Chỉ thị của UBND tỉnh Ninh Thuận: Về tăng cường thực hiện nghiêm minh kỷ luật, kỷ cương đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh tỉnh
       Chỉ thị số 20/CT-UBND, ngày 7 tháng 9 năm 2020 của UBND tỉnh Về tăng cường thực hiện nghiêm minh kỷ luật, kỷ cương đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. (Toàn văn được đính kèm bên dưới).
Các tin đã đưa ngày: