Sign In

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2015

28/12/2015

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2015
       Chiều ngày 25/01/2015 Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2015. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Cúc, Cục trưởng; đồng chí Bí thư Trần Phước chủ trì hội nghị, Phó Cục trưởng; đồng chí Phó Bí thư Trần Văn Hiếu, Phó Cục trưởng; đồng chí Chi uỷ viên Trần Thanh Hải, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ cùng các đảng viên thuộc Cục.
      Thay mặt Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh đồng chí Trần Văn Hiếu thông qua Dự thảo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016 và Dự thảo Nghị quyết của Chi bộ về thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2016.
     
      Trong năm 2015 với sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể công chức, đảng viên và sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của cấp uỷ cấp trên, Bộ Tư pháp và Tổng cục Thi hành án dân sự, Cấp uỷ Chi bộ đã tập trung lãnh đạo đơn vị hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết đề ra, ngoài ra trong công tác thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đã hoàn thành tốt chỉ tiêu nhiệm vụ thi hành án dân sự được giao; công tác tổ chức can bộ tiếp tục được kiện toàn; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được quan tâm chỉ đạo, giải quyết dứt điểm, không để đơn thư tồn đọng.
      Công tác xây dựng Đảng, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, cán bộ, công chức tiếp tục được Chi bộ quan tâm lãnh đạo thực hiện và thường xuyên đổi mới phương pháp lãnh đạo cho phù hợp với từng lĩnh vực cụ thể, đội ngũ cán bộ luôn giữ vững phẩm chất chính trị, an tâm tư tưởng công tác, ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của ngành giao; nội bộ đoàn kết thống nhất, không xảy ra thường hợp nào vi phạm phải xử lý kỷ luật. Phong trào “Học tập và làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị tiếp tục được đẩy mạnh và thực hiện đạt kết quả.
       Kết thúc hội nghị đồng chí Trần Phước  thông qua và nhất trí về phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2016. Trọng tâm, Chi bộ tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng; đổi mới nội dung sinh hoạt, phương thức lãnh đạo để Chi bộ thực sự là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường quản lý, phát triển đảng viên, thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Tham gia lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của công chức, đảng viên và người lao động. Xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh.
 
VĂN PHÒNG CỤC

Các tin đã đưa ngày: