Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định 20 năm xây dựng và trưởng thành

Với những ai làm công tác thi hành án dân sự thì ngày 01/7/1993 là ngày khó quên, một dấu mốcquan trọng của ngành, đó là ngày chuyển giao công tác thi hành án dân sự từ cơ quan Tòa án sang cơ quan thuộc Chính phủ, từ đây hệ thống cơ quan Thi hành án dân sự từ Trung ương đến địa phương được hình thành và được giao nhiệm vụ tổ chức thi hành các bản án, quyết định của Tòa án, nhiệm vụ mà trước đây thuộc thẩm quyền của cơ quan xét xử.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang: Tổ chức đợt thi hành án tập trung lập thành tích chào mừng Ngày truyền thống Thi hành án dân sự

Ngày 05/3/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 397/QĐ-TTg về “Ngày truyền thống Thi hành án dân sự”. Tiếp đó, ngày 11/4/2013, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 834/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày truyền thống Thi hành án dân sự và Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Ngày truyền thống Thi hành án dân sự, tổng kết 20 năm chuyển giao công tác thi hành án dân sự. Để thiết thực chào mừng Ngày truyền thống, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang đã tổ chức đợt thi hành án tập trung với nhiều hoạt động thiết thực, đạt hiệu quả cao.

Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh – 20 năm một chặng đường xây dựng và phát triển

Với tất cả sự khiêm nhường và thận trọng là bản tính riêng có của người làm công tác thi hành án dân sự, Cán bộ công chức thi hành án dân sự quận Tân Bình có quyền khẳng định: Hai mươi năm qua, cơ quan Thi hành án dân sự quận Tân Bình luôn đồng thuận, đoàn kết, cùng nhau vượt qua muôn vàn khó khăn, trở ngại. Từ trụ sở làm việc, cơ sở vật chất nghèo nàn, thể chế, chính sách còn nhiều bất cập, đời sống thiếu thốn, nguồn nhân lực thiếu và yếu để vươn lên từng bước xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.