Công văn đề nghị hỗ trợ, bố trí tiêm phòng vắc xin Covid-19 cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành Tư pháp

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 đã có những diễn biến hết sức phức tạp với chủng vi rút Delta có tốc độ lây lan nhanh, phức tạp, nguy hiểm. Bên cạnh việc thực hiện các giải pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19, nhiều địa phương trên cả nước đang đẩy mạnh tổ chức tiêm vắc xin cho toàn dân nhằm tạo miễn dịch cộng đồng theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ về mua và sử dụng vắc xin phòng Covid-19.

Công văn yêu cầu thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp với chủng vi rút Delta có tốc độ lây lan nhanh, phức tạp, nguy hiểm và sự ghi nhận liên tiếp các ca mắc mới ngoài cộng đồng chưa xác định được nguồn lây. Quán triệt chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch, thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố để phòng chống dịch COVID-19 theo nguyên tắc Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 2461/BTP-VP ngày 24/7/2021 của Bộ Tư pháp, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục thực hiện nghiêm các nội dung sau:

Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến ngày càng phức tạp, ngày 17/7/2021 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công văn số 969/TTg-KGVX về việc thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch tại 19 tỉnh, thành phía Nam. Đồng thời, trên địa bàn TP. Hà Nội, trong những ngày gần đây, đã ghi nhận xuất hiện nhiều ca mắc trong cộng đồng, trong đó một số ca chưa xác định được nguồn lây. Trước tình hình nêu trên, ngày 18/7/2021 Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội đã ban hành Công điện số 15/CĐ-UBND về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Để tổ chức triển khai Công điện số 15/CĐ-UBND và Công văn số 2384/BTP-BCĐ ngày 19/7/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Tư pháp. Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục thực hiện nghiêm các nội dung sau:

Thông báo phát sóng phim tư liệu “Thi hành án dân sự - chặng đường 75 năm”

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 -19/7/2021), Tổng cục Thi hành án dân sự phối hợp với Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC xây dựng bộ phim tư liệu “Thi hành án dân sự - Chặng đường 75 năm”. Tông cục THADS trân trọng thông báo tới công chức, viên chức và người lao động của Bộ, ngành Tư pháp và Hệ thống Thi hành án dân sự quan tâm theo dõi phim tư liệu trên kênh VTC1 - Kênh Thời sự - Chính trị - Tổng hợp vào lúc 10h30 ngày 19/7/2021 (Thứ hai).

Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Thời gian vừa qua, tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố Hà Nội có những chuyển biến tích cực. Để đảm bảo mục tiêu phòng chống dịch, đồng thời hoàn thành các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Bộ Tư pháp có Công văn số 1992/BTP-BCĐ ngày 18/6/2021 về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục thực hiện nghiêm các nội dung sau:

Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Tình hình dịch Covid-19 đang tiếp tục có những diễn biến phức tạp, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ về việc tiếp tục quán triệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Trên cơ sở kiến nghị của một số đơn vị, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện quy định phòng dịch đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về Hà Nội từ các tỉnh, thành phố cụ thể như sau:

Ban Bí thư ban hành Chỉ thị 04-CT/TW về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

Ngày 02/6/2021, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị 04-CT/TW về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

Tổng cục Thi hành án dân sự phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2025

Ngày 03/6/2021, Tổng cục Thi hành án dân sự phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2025 với chủ đề “Hệ thống Thi hành án dân sự đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao” với các nội dung sau: