Đôn đốc, thực hiện nhiệm vụ sau Tết Nguyên đán

Qua tổng hợp tình hình đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, toàn Hệ thống Thi hành án dân sự (THADS) đã thực hiện nghiêm Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 18/11/2022 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Nguyên đán Quý Mão; Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 23/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Quý Mão vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; Chỉ thị số 01/CT-BTP ngày 04/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc tổ chức Tết Nguyên đán Quý Mão và văn bản chỉ đạo của các cấp, các đơn vị thuộc Tổng cục và cơ quan THADS địa phương đã tổ chức cho công chức, người lao động đón Tết an toàn, vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, hiệu quả; một số cơ quan, đơn vị đã tổ chức tốt việc thăm hỏi, chăm lo, động viên tinh thần và vật chất cho các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn...

Tổng cục THADS đã ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới ” trong hệ thống các cơ quan Thi hành án dân sự giai đoạn 2023 -2025

Ngày 31/01/2023, Tổng cục THADS đã ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới ” trong hệ thống các cơ quan Thi hành án dân sự giai đoạn 2023 -2025, có các nội dung chính sau đây:
 

Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành án dân sự năm 2023

Ngày 29/12/2022, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự đã ký Quyết định số 1460/QĐ-TCTHADS về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành án dân sự năm 2023.

Tổng cục Thi hành án dân sự triển khai kế hoạch thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp năm 2022

Thực hiện quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc giao chỉ tiêu Chấp hành viên năm 2022 và ban hành Kế hoạch tổ chức kỳ thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp năm 2022 (Quyết định số 2130/QĐ-BTP ngày 28/10/2022 và Quyết định số 2606/QĐ-BTP ngày 30/12/2022), Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) đề nghị Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cục trưởng Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng (đối với các nội dung có liên quan) triển khai thực hiện các công việc sau:
 

Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện kiến nghị của Ủy ban Tư pháp và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính

Ngày 22/12/2022, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi đã ký Quyết định số 2512/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện kiến nghị của Ủy ban Tư pháp và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính trong giải quyết các vụ án hành chính, thi hành các bản án, quyết định của Tòa án đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Ủy ban nhân dân.
 

Tiếp tục chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong thi hành công vụ tại cơ quan THADS

Để tiếp tục nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng vi phạm pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ nói chung và hoạt động THADS nói riêng, Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục THADS, Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiêm túc triển khai, thực hiện 

Quyết định ban hành Chương trình công tác trọng tâm trong lĩnh vực thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2023

Để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Đảng, Quốc hội, Chính phủ giao về công tác thi hành án dân sự (THADS), theo dõi thi hành án hành chính (THAHC), nhất là Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của VKSND, của TAND và công tác thi hành án, hàng năm, Bộ Tư pháp ban hành Chương trình công tác trọng tâm trong lĩnh vực THADS, theo dõi THAHC. Ngày 12/12/2022, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 2426/QĐ-BTP về Chương trình công tác trọng tâm trong lĩnh vực THADS, theo dõi THAHC năm 2023.

Chủ động hạn chế nguy cơ bồi thường nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự

Trong năm 2022, công tác giải quyết yêu cầu bồi thường nhà nước phát sinh được các cơ quan THADS địa phương chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tại nhiều địa phương việc giải quyết yêu cầu bồi thường vẫn còn chậm, nguy cơ phát sinh vụ việc thuộc trách nhiệm phải bồi thường nhà nước vẫn còn cao. Để hạn chế thấp nhất nguy cơ dẫn đến bồi thường nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự thời gian tới, Tổng cục Thi hành án dân sự đã có những yêu cầu cụ thể đối với Cục trưởng cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam

Thực hiện Công văn số 3570/BTP-PBGDPL ngày 20/9/2022 của Bộ Tư pháp về việc tổ chức triển khai Ngày pháp luật Việt Nam năm 2022, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) triển khai các nội dung như sau:

Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Biên lai điện tử thu tiền trong hoạt động thi hành án dân sự” năm 2022 và quý I/2023 của Tổng cục Thi hành án dân sự

Ngày 13/9/2022, Tổng cục Thi hành án dân sự đã ban hành Quyết định số 734/QĐ-TCTHADS về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Biên lai điện tử thu tiền trong hoạt động thi hành án dân sự” năm 2022 và quý I/2023 của Tổng cục Thi hành án dân sự.