Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh: Thực hiện tốt công tác dân vận, thi hành dứt điểm vụ việc thi hành án kéo dài hơn 20 năm

Từ nhận thức về tầm quan trọng của công tác dân vận nói chung và công tác vận động, thuyết phục trong thi hành án dân sự nói riêng, trong những năm qua, Chi ủy, Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh luôn xác định công tác dân vận là một nội dung quan trọng và không thể thiếu trong hoạt động tổ chức thi hành án dân sự. Cục Thi hành án dân sự đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường công tác dân vận trong hoạt động thi hành án dân sự, triển khai đến các đơn vị trực thuộc thực hiện, đem lại hiệu quả thiết thực, giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc, trong đó có nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài nhiều năm.

Tuyên Quang kiên quyết tổ chức cưỡng chế thi hành án

Đây là phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm được Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Tuyên Quang xác định trong năm 2020 trước thực tế nhiều vụ việc có điều kiện thi hành nhưng đương sự cố tình chây ỳ.
 

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình tổ chức cưỡng chế thành công vụ việc thi hành án dân sự phức tạp, kéo dài trên địa bàn

Ngày 22/11/2019 Chi cục thi hành án dân sự (THADS) huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đã tổ chức cưỡng chế thi hành án đối với vụ việc THADS phức tạp, kéo dài trên địa bàn.

Thi hành án dân sự liên quan đến tín dụng, ngân hàng trên địa bàn tỉnh Gia Lai - Thực trạng và giải pháp

Án liên quan đến tín dụng ngân hàng tại Việt Nam nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng hiện nay đang là vấn đề được xã hội quan tâm, báo chí và truyền thông thường xuyên đề cập đến. Thực chất thì nợ xấu tại các Ngân hàng, tổ chức tín dụng không phải mới phát sinh trong những năm gần đây mà đã tích tụ từ nhiều năm trước. Tuy nhiên, hiện nay khi tình hình kinh tế vĩ mô chưa được cải thiện nhiều, hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, trên địa bàn tỉnh tình hình các mặt hàng nông sản liên tục mất mùa, mất giá thì cũng là lúc nợ xấu diễn ra trên quy mô lớn. Do đó, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước đã và đang thực hiện quyết liệt các biện pháp để xử lý triệt để nợ xấu - một trong những tác nhân lớn gây bất ổn kinh tế vĩ mô của nước ta nói chung và có ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Gia Lai nói riêng.

Trả lại tài sản thi hành án - Một số bất cập từ thực tiễn

Trả lại tài sản là một trong những loại việc chủ động thi hành án mà các cơ quan thi hành án dân sự thường xuyên phải tổ chức thi hành. Việc trả lại tài sản được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 36; Điều 47; Điều 126 Luật Thi hành án dân sự được sửa đổi bổ sung năm 2014 (Luật Thi hành án dân sự); Điều 49 Nghị định 62/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự (Nghị định số 62/2015/NĐ-CP); Điều 13 Thông tư số 01/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 hướng dẫn thực hiện một số thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự. 

Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh: Thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các cơ quan, đơn vị. Đối với cơ quan Thi hành án dân sự lại càng có vai trò quan trọng, đây là mối quan hệ nhằm tăng cường sự gắn bó với Nhân dân, góp phần khẳng định uy tín và vị thế của đơn vị.

Cưỡng chế khai thác tài sản để thi hành án và một số vấn đề từ thực tiễn

Cưỡng chế khai thác đối với tài sản để thi hành án là một trong các biện pháp cưỡng chế thi hành án được quy định tại Điều 71 và được quy định cụ thể tại các Điều 107; Điều 108; Điều 109 Luật Thi hành án dân sự sửa đổi bổ sung năm 2014 (gọi tắt là Luật Thi hành án dân sự).