Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc hướng tới Ngày truyền thống Thi hành án dân sự dân sự Việt Nam (19/7/1946- 19/7/2013)

Sau 20 năm chuyển giao công tác thi hành án dân sự, nhất là từ khi tỉnh Vĩnh Phúc được tái lập và đi vào hoạt động (1/1/1997), cùng với những thành tựu về kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung, công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh nói riêng đã đạt được những thành tựu đáng kể, trong đó có nhiều năm liền thi hành vượt chỉ tiêu, giảm việc thi hành án dân sự tồn đọng

Kỷ niệm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự Việt Nam (19/7/1946 – 19/7/2013):

Quyền Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) Hoàng Sỹ Thành:
“Việc Quốc hội ban hành Nghị quyết số 37 là nguồn động viên lớn nhưng cũng là một thách thức không nhỏ đối với các cơ quan Thi hành án dân sự”
Hôm nay, 19/7/2013, lần đầu tiên hệ thống Thi hành án dân sự có ngày truyền thống theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 67 năm qua, với sự bền bỉ, nỗ lực không ngừng, hệ thống Thi hành án dân sự đã đóng góp không nhỏ vào tiến trình cải cách Tư pháp nói riêng, sự phát triển kinh tế xã hội nói chung. Nhân Ngày truyền thống Thi hành án dân sự Việt Nam, phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Quyền Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Hoàng Sỹ Thành.

Tháng Bảy, là tháng của các cơ quan Thi hành án dân sự

Nhìn lại quá trình hình thành và phát triển của cơ quan Thi hành án dân sự thì “tháng Bảy” là tháng có nhiều sự kiện pháp lý quan trọng, ghi nhận và qui định những vấn đề liên quan đến công tác tổ chức và hoạt động của hệ thống cơ quan Thi hành án dân sự.

Chi đoàn Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội phát động phong trào tìm hiểu về Ngày truyền thống Thi hành án dân sự

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội và kế họach chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2013 của Chi đoàn Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội. Được sự đồng ý của Đảng ủy, Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội, Ban chấp hành Chi đoàn Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phát động phong trào tìm hiểu về Ngày truyền thống Thi hành án dân sự, tổ chức họat động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, nhằm giáo dục đoàn viên thanh niên Thi hành án dân sự Thủ đô luôn yêu ngành, yêu nghề, có lập trường tư tưởng vững vàng, xung kích, sáng tạo, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sa Pa: Thi đua chào mừng ngày truyền thống Thi hành án dân sự.

Ngay từ ngày đầu năm 2013, trên cơ sở Kế hoạch công tác trọng tâm năm 2013 đã được phê duyệt, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sa Pa đã tập trung đẩy nhanh tiến độ tổ chức thi hành án, tập trung nâng cao chất lượng phân loại án, đảm bảo chính xác, đúng pháp luật, thực hiện đúng các quy định về trình tự, thủ tục thi hành án dân sự.

Hướng tới ngày truyền thống thi hành án dân sự Việt Nam (19/7/1946- 19/7/2013)

Thành phố Hồ Chí Minh: Đề xuất cơ chế linh hoạt cho việc luân chuyển cán bộ thi hành án
Thành phố Hồ Chí Minh là một địa phương thực hiện khá tốt công tác điều động, luân chuyển, biệt phái và chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức ngành Thi hành án dân sự. Vì thế với khối lượng án và tiền phải thi hành hằng năm rất lớn nhưng vẫn đạt những kết quả khả quan.