Bình Định: Sôi nổi, thiết thực từ phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Thi hành án dân sự

13/07/2021
Thực hiện Kế hoạch số 1005/KH-TCTHADS ngày 29/03/2021 của Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) về việc phát động Đợt thi đua cao điểm, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2021), Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định đã ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua trong toàn Hệ thống THADS của tỉnh (từ ngày 01.4.2021 đến 30.6.2021), lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự. Phong trào thi đua được phát động kịp thời, đa dạng, với các biện pháp, giải pháp phù hợp, nhất là trong phối hợp với các cơ quan liên quan của địa phương, UBND các xã, phường để triển khai, tổ chức thi hành án quyết liệt, hiệu quả bằng nhiều hình thức sôi nổi, thiết thực. Kết thúc đợt thi đua, nhiều tập thể và cá nhân đạt thành tích rất cao, đã tổ chức thi hành án xong đạt trên 75% về về việc và trên 32% về tiền trên số việc và tiền có điều kiện thi hành, góp phần vào kết quả chung của tỉnh trong 9 tháng đầu năm.

Kết quả thi hành án trong toàn tỉnh: Về việc, tổng số phải thi hành: 9.272 việc, đã thi hành xong 4.931 việc/7.440 việc có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 66,28%. So với cùng kỳ năm 2020, tăng 1.815 việc (tăng 58,25%) và tăng 1,6% về tỷ lệ. Về tiền, tổng số phải thi hành là: 2.077.319.629.000 đồng, đã thi hành xong 202.650.888.000 đồng/815.978.851.000 đồng có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 24,84%. So với cùng kỳ năm 2020, tăng 52.312.630.000 đồng (tăng 34,80%) và tăng 10,85% về tỷ lệ. Các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng, đã thi hành xong 18 việc, thu được số tiền là 67.625.337.000 đồng; kết quả thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng, đã thi hành xong 03 việc, thu được số tiền 379.951.500 đồng. Về theo dõi thi hành án hành chính, các cơ quan THADS đã ra văn bản thông báo tự nguyện thi hành án đối với 13 việc; đăng tải công khai 07 Quyết định buộc THAHC của tòa án; tổ chức làm việc với người phải thi hành án 12 vụ việc, kiến nghị xử lý trách nhiệm 01 vụ việc.
Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: Đã tiếp nhận 64 đơn khiếu nại, tố cáo; thuộc thẩm quyền giải quyết: 27 đơn (20 đơn khiếu nại và 07 đơn tố cáo), đã giải quyết 24/27 đơn khiếu nại, tố cáo, đạt tỷ lệ: 88,9%. Công tác tổ chức cán bộ tiếp tục được quan tâm, kiện toàn; đã bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh, chức vụ các cơ quan Thi hành án dân sự để lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ; kịp thời chuyển đổi vị trí; rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo các đơn vị trong toàn Hệ thống của tỉnh, giai đoạn 2021-2026; thực hiện chuyển đổi, ký kết lại hợp đồng lao động theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ đối với hợp đồng lao động theo Nghị định số 68 trước đây. Công tác hướng dẫn, chỉ đạo chuyên môn nghiệp vụ được thực hiện kịp thời và đạt hiệu quả cao hơn; công tác kiểm tra được chú trọng; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được quán triệt và thực hiện nghiêm túc; kỷ cương, kỷ luật được siết chặt và tăng cường từ Cục đến Chi Cục.
Đặc biệt, Cục THADS tỉnh đã chỉ đạo thực hiện quyết liệt đối với công tác phòng chống dịch Covid-19 trong các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Tư pháp, Tổng cục, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát công tác phòng chống dịch; thành lập tổ phòng chống Covid-19; xây dựng và ban hành phương án, kịch bản phòng chống dịch bệnh Covid-19 để tổ chức thực hiện tại đơn vị.
Công tác nhân đạo, từ thiện tiếp tục được công chức và người lao động trong toàn Hệ thống của tỉnh hưởng ứng; thực hiện phụng dưỡng mẹ Việt Nam Anh Hùng Nguyễn Thị Tỵ, ở Hoài Châu, Hoài Nhơn, mỗi tháng 500.000đồng; tham gia hỗ trợ xây dựng 02 ngôi nhà tình nghĩa cho hộ có hoàn cảnh khó khăn thuộc đối tượng hộ nghèo do Khối thi đua Nội chính tỉnh phát động, với số tiền 15.000.000đồng/01 đơn vị; hỗ trợ tiền để thành lập Quỹ thi đua Khu vực nhằm hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Tư pháp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mỗi đơn vị: 4.000.000đ; mỗi công chức, người lao động của toàn Hệ thống đóng góp 01 ngày lương vào Quỹ Vắc xin phòng chống bệnh Covid-19 và góp 01 ngày lương vào quỹ thiên tai của tỉnh.
Với những thành tích đã đạt được trong 9 tháng đầu năm và trong phong trào thi đua đợt thi hành án cao điểm năm 2021 của các tập thể, cá nhân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng cấp Nhà nước cho 01 cá nhân; đề nghị Bộ Tư pháp tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” cho 4 công chức. Kết thúc đợt thi đua thi hành án cao điểm cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã tặng giấy khen cho 03 tập thể và 11 cá nhân; đề nghị Tổng cục THADS tặng Giấy khen cho 01 tập thể và 01 cá nhân có thành tích xuất trong phong trào thi đua.
Phải nói rằng, đợt thi đua thi hành án cao điểm với thời gian không nhiều, nhưng nhờ triển khai, thực hiện quyết liệt với quyết tâm cao, sẵn sàng vượt qua khó khăn, thách thức, các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh đã tổ chức thi hành án bằng nhiều hình thức, đạt nhiều kết quả trên tất cả các lĩnh vực, tạo động lực mạnh mẽ nhằm động viên, khuyến khích công chức và người lao động tiếp tục phấn đấu, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác để kết thúc năm 2021 toàn Hệ thống hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự được giao.
Văn phòng Cục THADS tỉnh