Dấu ấn của một vị “Tư lệnh” Thi hành án

25/09/2013
Mới đây, tâm sự với chúng tôi, “Tư lệnh” Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định, ông Hồ Quang Vinh, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh không giấu được những cảm xúc tự hào, khi 20 năm về trước được tổ chức phân công mình từ cơ quan Đảng về nhận công tác tại cơ quan Thi hành án dân sự, nhiệm vụ mới tuy khá phức tạp nhưng có nhiều ý nghĩa, đem lại sự công minh, giúp cho người dân, tổ chức bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình đã bị xâm hại theo phán quyết của tòa án.


Theo nhận xét của các đồng nghiệp cũ, vị “Tư lệnh” Thi hành án dân sự này là người có bề dày trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là công tác nghiên cứu, giảng dạy, pháp luật và công tác xây dựng Đảng, nơi cơ quan ông công tác trước đây. Với điểm mạnh đó, theo yêu cầu công tác cán bộ, ông Hồ Quang Vinh được tổ chức tin tưởng, điều động về công tác tại cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định và được Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm giữ chức vụ Thủ trưởng cơ quan Thi hành án dân sự ngay từ ngày mới thành lập (01/7/1993). Đến với môi trường mới, nhiệm vụ mới, với cơ sở vật chất, biên chế còn khó khăn, công việc có phần vất vả, phức tạp, nhưng sau khi nhận nhiệm vụ, bằng những kinh nghiệm thực tiễn của mình, vị “Tư lệnh” này không những nắm bắt kịp thời các qui định mới, công việc mới mà còn sớm ổn định tổ chức cán bộ, bắt tay ngay vào việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ mới, xây dựng hệ thống tổ chức nội bộ ngành, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, giữ vai trò trung tâm, tập hợp sự đoàn kết, nhất trí trong tập thể cơ quan ngay từ buổi ban đầu.

Sâu sát, gần gũi với mọi người

Trải qua nhiều cơ quan khác nhau nhưng dù ở cương vị nào,“Tư lệnh” Thi hành án dân sự Bình Định cũng để lại những dấu ấn sâu sắc, khó quên trong lòng người dân, đồng nghiệp cũng như các cơ quan, ban, ngành ở địa phương, thể hiện qua tinh thần, trách nhiệm, kết quả trong công tác. Quyết đoán, sâu sát và gần gũi với mọi người là tính cách nổi bật của vị “Tư lệnh”. Quyết đoán của vị “Tư lệnh” được thể hiện trong chỉ đạo, xử lý công việc; sâu sát thể hiện qua việc kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện công việc hàng ngày của cấp dưới, kịp thời nắm bắt các thông tin, chỉ đạo sát công việc; gần gũi với mọi người được thể hiện qua việc thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ công chức trong đơn vị, luôn chia sẻ những khó khăn, động viên tinh thần công tác, giúp đỡ để mỗi cán bộ, công chức an tâm công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Khi giải quyết công việc cho nhân dân luôn trách nhiệm, tận tình và kịp thời; đối với đồng chí, đồng nghiệp luôn vui vẻ, hòa đồng. Điều đặc biệt, vị “Tư lệnh” Thi hành án dân sự luôn coi trọng và phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết trong tập thể, coi đoàn kết là sức mạnh để tổ chức thực hiện thằng lợi mọi nhiệm vụ của đơn vị.

Luôn quan tâm, chú trọng chất lượng, hiệu quả công tác

Trải qua 20 năm công tác trong ngành, vị “Tư lệnh” này được biết đến với nhiều sáng kiến, giải pháp đem lại chất lượng, hiệu quả cao trong tác thi hành án dân sự, đã đóng góp tiếng nói quan trọng trong việc xây dựng thể chế về thi hành án dân sự cũng như sự phát triển của ngành, đặc biệt là đã đóng góp rất lớn trong việc xây dựng và phát triển cơ quan Thi hành án dân sự Bình Định thời gian qua. Trong vai trò chỉ đạo, điều hành, vị “Tư lệnh” luôn quyết đoán và đề cao nguyên tắc tập trung dân chủ; coi trọng mối quan hệ phối hợp, thể hiện trong việc chỉ đạo phối hợp giữa các đơn vị trong cơ quan và phối hợp với các cơ quan, ban ngành có liên quan để giải quyết công việc; thường xuyên quán triệt và chỉ đạo thực hiện việc học tập và làm theo theo tấm gương đạo đức của Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực hàng ngày; quan tâm củng cố tổ chức, nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công chức. Trong công việc luôn đề cao chất lượng, hiệu quả, coi chất lượng, hiệu qủa công tác là thước đo để đánh giá cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ vừa “hồng”, vừa “chuyên”.

Sau 20 năm “dẫn dắt” của vị “Tư lệnh”, cơ quan Thi hành án dân sự Bình Định nhiều năm liền dẫn đầu phong trào thi đua của cơ quan Thi hành án dân sự, là một trong những địa phương có nhiều thành tích và bề dày trong công tác Thi hành án dân sự, đơn vị 03 lần được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc; cá nhân vị “Tư lệnh” được công nhận Chiến sĩ thi đua toàn quốc năm 2000, Thủ tướng Chính phủ 02 lần tặng Bằng khen, Chủ tịch nước tặng Huân chương LĐ Hạng ba năm 2011, Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng vào năm 2005. Sự đóng góp của vị “Tư lệnh” đối với ngành chính là những kinh nghiệm quí báu để các thế hệ cán bộ học hỏi, góp phần xây dựng và phát triển Thi hành án dân sự tỉnh lớn mạnh hơn nữa, và đó cũng chính là mong muốn đầy tâm huyết của ông Hồ Quang Vinh, “Tư lệnh” Thi hành án dân sự Bình Định, người đã đặt những “viên gạch” đầu tiên xây dựng cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh lớn mạnh và “bề thế” như ngày nay.

Công Hoàng

Cục THADS Bình Định