Cục Thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái 75 năm phát triển không ngừng lớn mạnh

Trong 75 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền công tác Thi hành án dân sự (THADS) đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng, công cuộc xây dựng, phát triển, bảo vệ Tổ quốc. Để ghi nhận sự đóng góp của ngành THADS và động viên các thế hệ cán bộ, công chức và người lao động làm công tác THADS, ngày 05/3/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 397/QĐ-TTG lấy ngày 19/7 hàng năm là ngày Truyền thống THADS. 

Thi hành án dân sự tỉnh Nam Định tự hào truyền thống 75 năm xây dựng và trưởng thành

Cách mạng tháng Tám thành công, cùng với nhiệm vụ xóa bỏ bộ máy nhà nước của chế độ cũ, nhiệm vụ cấp bách của chính quyền cách mạng là bắt tay vào xây dựng bộ máy nhà nước cách mạng để bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân. Hệ thống các cơ quan tư pháp là một bộ phận cấu thành quan trọng của bộ máy nhà nước, là công cụ đắc lực bảo vệ chế độ mới đã nhanh chóng được thiết lập. Ngày 28/8/1945, Chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đã ra tuyên cáo công bố danh sách nội các thống nhất quốc gia, trong đó có Bộ Tư pháp, đánh dấu sự ra đời của ngành Tư pháp nước ta. Tiếp đó, tại Sắc lệnh số 33/SL ngày 13/9/1945 đã thành lập các Tòa án quân sự, bước đầu thiết lập hệ thống cơ quan xét xử của chế độ mới. Ngày 19/7/1946, Quyền Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ cộng hòa Huỳnh Thúc Kháng đã ban hành Sắc lệnh số 130/SL - Một văn bản riêng quy định về thể thức thi hành mệnh lệnh hoặc bản án của Tòa án. Ghi nhận sự kiện lần đầu tiên Chính phủ ban hành một văn bản pháp lý độc lập quy định về thể thức bản toàn sao, bản trích sao án được đưa ra thi hành, trách nhiệm thi hành những mệnh lệnh, lệnh, án của Tòa án, đồng thời, để đánh dấu sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với sự trưởng thành cũng như những đóng góp quan trọng, tích cực của hệ thống Thi hành án dân sự (THADS) đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và từng địa phương, ngày 05/3/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 397/QÐ-TTg, chính thức lấy ngày 19/7 hàng năm là “Ngày truyền thống THADS”.  

Phòng Tổ chức cán bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp chào mừng 75 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự

Trải qua 75 năm xây dựng và trưởng thành, công tác thi hành án dân sự nói chung và tỉnh Đồng Tháp nói riêng đã luôn bám sát các nhiệm vụ chính trị của cách mạng, sự phát triển của đất nước và không tách rời quá trình xây dựng và phát triển của ngành qua từng thời kỳ, từng giai đoạn với những dấu mốc quan trọng, từ đó công tác thi hành án dân sự trong tỉnh đã đạt được nhiều thành quả đáng kích lệ. Một trong những nguyên nhân dẫn đến thành công đó là nhờ các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh đã nhận thức đúng đắn tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò to lớn của nhân tố con người trong hoạt động, từ đó xác lập đúng chủ trương và các giải pháp xây dựng và phát huy nhân tố con người trong xây dựng các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh ngày càng vững mạnh.

Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương 75 năm xây dựng và phát triển

Ngày 5/3/2013, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 397/QÐ-TTg lấy ngày 19/7 hàng năm là "Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự". Đây có thể nói là sự quan tâm hết sức lớn của Đảng, Nhà nước đối với công tác Thi hành án dân sự, đây cũng là sự ghi nhận thành tích vẻ vang của ngành Thi hành án dân sự, đồng thời là nguồn cổ vũ động viên các thế hệ cán bộ, công chức và người làm công tác Thi hành án dân sự qua các thời kỳ.

Thi hành án dân sự Phú Thọ 75 năm hình thành và phát triển

Cùng với sự ra đời, xây dựng và phát triển Ngành Tư pháp từ những ngày đầu thành lập Chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa với vai trò trọng yếu bảo vệ pháp luật và thực thi công lý, hệ thống cơ quan Thi hành án dân sự từng bước được hình thành theo Sắc lệnh số 130/SL ngày 19/7/1946 của Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ cộng hòa. Sắc lệnh quy định về thể thức thi hành mệnh lệnh hoặc bản án của Tòa án, bảo đảm cho quyền tư pháp của Nhà nước được thực hiện trọn vẹn, công lý được thực thi và trật tự pháp luật được khôi phục. Từ đó, hệ thống tổ chức Thi hành án dân sự được hình thành, đến nay đã không ngừng được kiện toàn, phát triển lớn mạnh cả về quy mô, tổ chức, chức năng, nhiệm vụ. Ngày 05/03/2013 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 397/QĐ-TTg chính thức lấy ngày 19/7 hàng năm là ngày truyền thống Thi hành án dân sự. 75 năm qua công tác Thi hành án dân sự (THADS) cả nước nói chung, tỉnh Phú Thọ nói riêng đã phát triển không ngừng, vượt qua khó khăn thử thách, nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong các giai đoạn cách mạng.  

Các cơ quan THADS tỉnh Tuyên Quang chủ động, tích cực thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 – 19/7/2021)

Bằng nhiều giải pháp quyết liệt trong hoạt động chuyên môn, thời gian qua, các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang đã giải quyết hiệu quả, đúng pháp luật nhiều vụ việc, thu hồi nhiều tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân.

Cục Thi hành án dân sự: Góp phần quan trọng nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước bằng pháp luật

Bằng những giải pháp quyết liệt trong hoạt động chuyên môn, thời gian qua, Cục thi hành án dân sự (THADS) đã giải quyết hiệu quả, đúng pháp luật nhiều vụ việc, thu hồi nhiều tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân. Một số vụ án lớn, phức tạp tồn tại trong thời gian dài đã tìm được hướng giải quyết và bắt đầu triển khai các bước thi hành.

75 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2021)

Ngày 28/8/1945, Chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đã ra tuyên cáo công bố danh sách nội các thống nhất quốc gia, trong đó có Bộ Tư pháp, đánh dấu sự ra đời của ngành Tư pháp nước ta. Tiếp đó, tại Sắc lệnh số 33/SL ngày 13/9/1945 đã thành lập các Tòa án quân sự, bước đầu thiết lập hệ thống cơ quan xét xử của chế độ mới. Và vào ngày này của 75 năm về trước, ngày 19/7/1946, Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ cộng hòa đã ban hành Sắc lệnh số 130/SL, một văn bản riêng quy định về thể thức thi hành mệnh lệnh hoặc bản án của Tòa án. Sự kiện này đã đánh dấu sự ra đời của Ngành Thi hành án dân sự. Để ghi nhận bề dày truyền thống, sự lớn mạnh, trưởng thành của hệ thống tổ chức thi hành án dân sự, ngày 05/3/2013 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 397/QĐ-TTg công nhận ngày 19/7 hàng năm là Ngày truyền thống Thi hành án dân sự. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với các cơ quan thi hành án dân sự và mỗi công chức, người lao động trong các cơ quan Thi hành án dân sự, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với công tác thi hành án dân sự, đó chính là nguồn động viên vô giá đối với mỗi cán bộ, công chức, người lao động trong các cơ quan Thi hành án dân sự. 

Văn phòng Cục THADS tỉnh Vĩnh Phúc phát huy vai trò “Nhạc trưởng” trong công tác tham mưu

Xác định Văn phòng là đơn vị có cơ cấu tổ chức giữ vai trò và vị trí đặc biệt quan trọng trong cơ quan, đóng góp đắc lực trong công tác tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo điều hành. Thời gian qua, Văn phòng Cục đã luôn chủ động tích cực trong công tác tham mưu Lãnh đạo Cục triển khai đồng bộ nhiều mặt công tác, đạt nhiều kết quả quan trọng góp phần không nhỏ vào thành tích chung của Cục, thiệt thực chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành THADS.

Chi cục Thi hành án dân sự Quận 3 nỗ lực phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao

Trong 09 tháng năm 2021 (Từ ngày 01/10/2020 đến hết ngày 30/6/2021), Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) Quận 3 đã nỗ lực phấn đấu, bám sát yêu cầu nhiệm vụ, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao. Về việc,  tổng số việc phải giải quyết là 2.586 việc, số việc thi hành xong là 1.084 việc, đạt tỷ lệ  64.37%, so với chỉ tiêu theo biên độ kế hoạch công tác (61.65%) vượt 2.73%, so với chỉ tiêu năm (82.20%) còn thiếu 17.83%. Về tiền, tổng số tiền phải giải quyết là gần 1.793 tỷ đồng, số tiền thi hành xong trên 260 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 44,74%, so với chỉ tiêu theo biên độ kế hoạch công tác (30.83%) vượt 13.91%, so với chỉ tiêu năm (41.10%) vượt 3.64%.