Lãnh đạo THADS

21/05/2019


LÃNH ĐẠO TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
 
Tổng cục trưởng Mai Lương Khôi (đến ngày 28/02/2020)
 
 
Phó Tổng cục trưởng
Nguyễn Văn Sơn
Phó Tổng cục trưởng
Nguyễn Văn Lực
Phó Tổng cục trưởng
Trần Thị Phương Hoa
 
THỦ TRƯỞNG CÁC ĐƠN VỊ THUỘC TỔNG CỤC
   
Chánh Văn phòng Tổng cục
Phan Huy Hiếu
Quyền Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ
Nguyễn Ngọc Vũ
 
Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính
Phạm Thị Xuân Phương
Vụ trưởng Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo
Nguyễn Thắng Lợi
 
Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 1
Lê Thị Kim Dung
(đến ngày 29/02/2020)
Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 2
Trần Văn Dũng
Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 3
Nguyễn Thị Hoàng Giang
Giám đốc Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu
và Ứng dụng công nghệ thông tin
Hoàng Thế Anh


Các tin khác