Các cơ quan THADS tỉnh Tuyên Quang: Tiếp nối truyền thống 76 năm Thi hành án dân sự

15/07/2022
Sáng ngày 11/7/2022, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác THADS, theo dõi THAHC 9 tháng đầu năm 2022 và ôn truyền thống 76 năm THADS (trước đó, Cục THADS tỉnh đã tổ chức Giải thể thao năm 2022 và gặp mặt cán bộ hưu Ngành THADS của tỉnh). Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Cục; lãnh đạo, công chức các phòng chuyên môn thuộc Cục; lãnh đạo Chi cục THADS các huyện, thành phố, các đ/c Chấp hành viên, thẩm tra viên, thư ký Cục THADS tỉnh. Đồng chí Nguyễn Tuyên - Cục trưởng chủ trì hội nghị.

Mở đầu hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuyên - Cục trưởng thay mặt lãnh đạo Cục đã ôn lại lịch sử hình thành, phát triển của Hệ thống Thi hành án dân sự và những đóng góp to lớn của ngành trong 76 năm qua. Diễn văn đã nêu lại những dấu mốc quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển của Ngành Thi hành án dân sự, đặc biệt là sự kiện ngày 24/01/1946, năm tháng sau ngày khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ban hành Sắc lệnh số 13/SL quy định về tổ chức các Tòa án và các ngạch Thẩm phán, trong đó, khoản 3 Điều 3 của Sắc lệnh quy định: Ban Tư pháp xã có quyền “Thi hành những mệnh lệnh của các Thẩm phán cấp trên”. Đây chính là văn bản pháp lý đầu tiên đánh dấu sự ra đời về tổ chức và hoạt động của các cơ quan Thi hành án dân sự trong chế độ mới. Tiếp theo đó, ngày 19/7/1946 Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ban hành Sắc lệnh số 130/SL quy định về thể thức thi hành mệnh lệnh hoặc bản án của Tòa án - đây là văn bản của Chính phủ Việt Nam dân chủ Cộng hòa quy định riêng về công tác thi hành án, thẩm quyền và thể thức thi hành bản án. Sự kiện Quốc hội khóa IX ban hành Nghị quyết về việc bàn giao công tác thi hành án dân sự từ Toà án nhân dân các cấp sang các cơ quan thuộc Chính phủ; Uỷ ban thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh Thi hành án dân sự năm 1993; Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 266-TTg ngày 02/6/1993 về việc triển khai việc bàn giao và tăng cường công tác thi hành án dân sự - đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong cải cách về công tác thi hành án dân sự. Sự kiện ngày 14/11/2008, Quốc hội khoá XII đã thông qua Luật Thi hành án dân sự năm 2008, Chính phủ ban hành Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09/9/2009 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan Thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự; Luật thi hành án 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành... Theo đó, Hệ thống các cơ quan thi hành án dân sự được xác định rõ hơn theo nguyên tắc quản lý tập trung, thống nhất theo ngành dọc từ Trung ương đến cấp huyện, với một vị thế mới, tương xứng với nhiệm vụ chính trị được giao và phù hợp với yêu cầu của cải cách tư pháp... Trải qua 76 năm xây dựng và trưởng thành, Hệ thống THADS nói chung, các cơ quan THADS tỉnh Tuyên Quang nói riêng đã không ngừng lớn mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước và Bộ Tư pháp giao.
Tiếp đó, Hội nghị đã nghe lãnh đạo Văn phòng và các phòng chuyên môn của Cục báo cáo về kết quả công tác thi hành án dân sự 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp công tác 3 tháng cuối năm 2022; Báo cáo tổng kết đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2022); triển khai Quy trình tổ chức thi hành án trong nội bộ cơ quan Thi hành án dân sự ban hành kèm theo Quyết định số 442/QĐ-TCTHADS ngày 01/6/2022 của Tổng cục Thi hành án dân sự .
Theo các báo cáo trình bày tại Hội nghị, trong 9 tháng đầu năm (tính từ ngày 01/10/2021 đến ngày 30/6/2022), các cơ quan THADS của tỉnh phải giải quyết 4.032 việc = 201.005.557.000 đồng, số việc thi hành xong 2.719 việc (giảm 101 việc = 3,58% so với cùng kỳ năm 2021), đạt tỷ lệ 81,29% - đạt 99% chỉ tiêu kế hoạch năm và cao hơn gần 3% so với cùng kỳ năm 2021, về tiền thi hành xong 54.268.212.000 đồng (tăng 6.637.139.000 đồng = 13,93% so với cùng kỳ năm 2021), đạt tỷ lệ 54,42% - vượt 29% chỉ tiêu kế hoạch năm và cao hơn 14% so với cùng kỳ năm 2021. So với kết quả bình quân toàn quốc thì tỷ lệ thi hành xong về việc cao hơn 16,94% và là tỉnh xếp thứ 4, tỷ lệ thi hành xong về tiền cao hơn 24,95% và là tỉnh xếp thứ 5; so với khu vực thi đua thì tỷ lệ thi hành xong về việc xếp thứ 1, về tiền xếp thứ 1.
Cục và các Chi cục đã nghiêm túc triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS và của cấp uỷ, chính quyền địa phương. Công tác chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra, thẩm tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư của công dân được quan tâm; các mặt công tác về tổ chức cán bộ, quản lý tài chính, tài sản, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin... cũng được duy trì tốt. Các đơn vị cũng đã thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tư pháp, Tổng cục và của địa phương. phát động, triển khai công tác thi đua khen thưởng theo các kế hoạch của Tổng cục. Đặc biệt, trong đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự, các đơn vị đã có rất nhiều cố gắng, nhiều tập thể, cá nhân đạt kết quả cao trong công tác thi hành án đã được xét, đề nghị Tổng cục trưởng, Cục trưởng tặng giấy khen.
Hội nghị đã tiến hành trao đổi, thảo luận tập trung chủ yếu đánh giá về những tồn tại, hạn chế, từ đó tìm ra nguyên nhân và giải pháp khắc phục các vấn đề như: Tiến độ giải quyết một số vụ việc có giá trị lớn còn chậm, kết quả giải quyết án tín dụng ngân hàng còn thấp. Quá trình tổ chức thi hành án cũng còn để xảy ra một số sai sót về trình tự, thủ tục. Công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo một số đơn vị còn hạn chế, kỷ luật kỷ cương có lúc, có nơi còn chưa đảm bảo.
Cũng tại hội nghị đã công bố các quyết định khen thưởng và trao Giấy khen của Tổng cục và của Cục THADS cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự, theo đó Tổng cục trưởng Tổng Cục THADS tặng Giấy khen cho 01 tập thể và 01 cá nhân; Cục trưởng tặng giấy khen cho 03 tập thể và 09 cá nhân.
Kết luận Hội nghị, đ/c Nguyễn Tuyên - Cục trưởng đã biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của các tập thể, cá nhân các cơ quan đơn vị trong 9 tháng 2022 đã góp phần vào kết quả công tác chung của công tác THADS trong toàn tỉnh; nhất là các đơn vị đã đạt được kết quả cao Phòng Nghiệp vụ (82,95%), Chi cục Na Hang (83,95%), Hàm Yên (84,50%), Chiêm Hoá (84,54%), Lâm Bình (87,34%); về tiền có Phòng Nghiệp vụ (54,89%), Chi cục Hàm Yên (61,20%), Na Hang (67,04%), thành phố Tuyên Quang (67,84%). 
Đồng chí Cục trưởng yêu cầu trong thời gian tới, lãnh đạo các đơn vị cần tiếp tục quán triệt, triển khai đến toàn thể công chức, người lao động của đơn vị Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội đảng các cấp và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương đã ban hành, nhất là các văn bản có liên quan đến công tác THADS, THAHC như Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 và Kết luận số 05-KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư, gắn với tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 15/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết số 23-NQ/BCSĐ ngày 29/3/2012 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp về lãnh đạo các nhiệm vụ trọng tâm THADS, theo dõi THAHC giai đoạn 2022 - 2026; Chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực THADS, theo dõi THAHC năm 2022... Tập trung mọi nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ tổ chức thi hành đối với các vụ có điều kiện; đồng thời phải thực hiện việc xác minh, phân loại chính xác, đúng pháp luật và thực hiện đúng quy trình, thủ tục về thi hành án; nâng cao tỷ lệ thi hành các khoản thu cho ngân sách nhà nước, thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, án tín dụng, ngân hàng. Rà soát lại toàn bộ kế hoạch công tác năm 2022 để có giải pháp chỉ đạo, thực hiện toàn diện các mặt công tác; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành, thực hiện chuyển đổi số theo chỉ đạo của Bộ, của Tổng cục, đồng thời đẩy mạnh phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng, sai phạm trong hoạt động THADS, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, tiếp nối xứng đáng với truyền thống 76 năm Thi hành án dân sự.  
Nguyễn Hoàng Minh
Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang