Sign In

Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 205/TB-CCTHADS ngày 21/3/2024 của Chi Cục Thi hành án dân sự quận Ngũ Hành Sơn (21/03/2024)

Chi Cục Thi hành án dân sự quận Ngũ Hành Sơn Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 54, tờ bản đồ số 26, địa chỉ: Lô 37-B2.40 Khu B2-40, khu đô thị biệt thự sinh thái, công viên văn hoá làng quê và quần thể du lịch sông nước, phường Hoà Quý, quận Ngũ Hành Son, thành phố Đà Nẵng có Giấy chúng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số DA 286850 do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng cấp ngày 10/5/2021 đứng tên bà Nguyễn Thị Thanh Kiều

Thông báo số 555/TB-CCTHADS ngày 20/03/2024 về việc đương sự thỏa thuận tổ chức thẩm định giá vụ Lê Văn Thiểu của Chấp hành viên CHi cục THADS thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định (21/03/2024)

Thông báo số 555/TB-CCTHADS ngày 20/03/2024 về việc đương sự thỏa thuận tổ chức thẩm định giá vụ Lê Văn Thiểu của Chấp hành viên CHi cục THADS thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Châu Thành thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản số 563/TB-THADS ngày 21 tháng 3 năm 2024 (21/03/2024)

Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Châu Thành thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản số 563/TB-THADS ngày 21 tháng 3 năm 2024
Các tin đã đưa ngày: