Thông báo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng

23/08/2010
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, Văn phòng Tổng cục thông báo về Kế hoạch tổ chức Lễ khánh thành Di tích lịch sử Bộ Tư pháp tại Tuyên Quang, Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ III, Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp 28/8/1945- 28/8/2010) và đón nhận Huân chương Sao vàng như sau:


1. Lễ khánh thành Di tích lịch sử Bộ Tư pháp tại Tuyên Quang

- Thời gian: 9h00 ngày 27/8/2010 (thứ Sáu).

- Địa điểm: Di tích lịch sử Bộ Tư pháp tại thôn Mới, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

- Đại biểu tham dự: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Lãnh đạo các Bộ, Ban, Ngành Trung ương; Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ; người đứng đầu các tổ chức chính trị, xã hội của Bộ Tư pháp (các đại biểu tập trung tại trụ sở Bộ tư pháp vào lúc 5h30 để khởi hành đi Tuyên Quang).

2. Dự lễ báo công của Ngành Tư pháp trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

-Thời gian: 7h00 ngày 28/8/2010 (thứ Bảy)

- Địa điểm: Trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Đại biểu tham dự: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Lãnh đạo các Bộ, Ban, Ngành Trung ương; các Chiến sỹ thi đua, điển hình tiên tiến; Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ; người đứng đầu các tổ chức chính trị- xã hội của Bộ Tư pháp.

3. Đại hội Thi đua yên nước lần thứ III, Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp (28/8/1945- 28/8/2010) và đón nhận Huân chương Sao vàng.

- Thời gian: 8h00 ngày 28/8/2010 (thứ Bảy)

- Địa điểm: Hội trường Bộ Quốc phòng, số 7 Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội.

- Đại biểu tham dự: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Lãnh đạo các Bộ, Ban, Ngành Trung ương; các Chiến sỹ thi đua, điển hình tiên tiến; Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ; người đứng đầu các tổ chức chính trị- xã hội của Bộ Tư pháp.

Văn phòng Tổng cục xin thông báo để các đồng chí thu xếp thời gian tham dự.

File đính kèm