Công văn về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

31/03/2020
Ngày 30/3, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn 1114/BTP-BCĐ về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 với nội dung như sau:

Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp (nhất là  từ ngày 30/3/2020 đến ngày 15/4/2020), Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Tư pháp đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ tiếp tục quán triệt cán bộ, công chức và người lao động của đơn vị thực hiện quyết liệt các biện pháp sau:
1. Đeo khẩu trang khi di chuyển từ nhà đến cơ quan và trong suốt thời gian làm việc tại cơ quan; thực hiện các biện pháp để phòng ngừa tối đa việc lây lan dịch bệnh như rửa tay thương xuyên, đúng cách, sát trùng tay bằng dung dịch khử khuẩn trước và sau khi di chuyển bằng thang máy hoặc mở, cửa phòng làm việc, cửa xe ô tô…
2. Không tự do đi lại sang phòng, tầng làm việc khác; sử dụng các phương tiện điện tử như điện thoại, email, zalo… khi cần báo cáo lãnh đạo, trao đổi công việc với đồng nghiệp. Trong trường hợp cần thiết, trước khi sang phòng khác phải trao đổi trước bằng điện thoại và được sự đồng ý mới di chuyển.
3. Bộ phận bảo vệ tại các trụ sở của Bộ Tư pháp tuyệt đối không cho khách vào cơ quan khi không được sự đồng ý của Lãnh đạo các đơn vị. Khách đến liên hệ công tác phải điện thoại thông báo cho người cần gặp; chỉ đồng ý cho khách vào cơ quan khi đo thân nhiệt dưới 370C và đã đeo khẩu trang, rửa tay khử khuẩn.
4. Lái xe khi đưa, đón lãnh đạo Bộ, công chức đi làm việc ngoài trụ sở phải tuyệt đối tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch tại nơi đến làm việc và khi về trụ sở cơ quan. 
5. Bếp ăn tại Trụ sở Bộ chuẩn bị hộp đựng thức ăn để công chức và người lao động có nhu cầu ăn trưa mang về phòng làm việc ăn thay vì ăn tại phòng ăn của Bộ để tránh việc tập trung đông người tại phòng ăn (Khuyến khích công chức người lao động sử dụng hộp đựng thức ăn riêng của mình để hạn chế rác thải gây ô nhiễm môi trường); 
Trên đây là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo đảm sức khỏe cho cán bộ, công chức, người lao động và cộng đồng tại cơ quan Bộ Tư pháp trong đợt cao điểm phòng chống dịch Covid-19. Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị, cán bộ, công chức, người lao động thuộc Bộ Tư pháp nghiêm túc thực hiện./.