Giấy triệu tập tham dự Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, hành chính 6 tháng đầu năm 2020

20/04/2020
Thực hiện Quyết định số 813/QĐ-BTP ngày 09/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch sơ kết công tác thi hành án dân sự, hành chính 6 tháng đầu năm 2020, Tổng cục Thi hành án dân sự thông báo thời gian, địa điểm và thành phần tham dự Hội nghị như sau:


1. Thời gian: Từ 8h00 đến 11h30, ngày 23/4/2020 (Thứ Năm).
2.  Hình thức và địa điểm
 Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến đa phương tiện.
-  Điểm cầu Trung ương: Hội trường Đa năng, nhà N6, trụ sở cơ quan Bộ Tư pháp, số 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội.
-  Điểm cầu địa phương: Trụ sở 63 Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  
3. Thành phần triệu tập
- Điểm cầu Trung ương:
+ Lãnh đạo Tổng cục THADS;
+ Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục và 03 Phó Chánh Văn phòng.
- Điểm cầu tại 63 địa phương:
+ Lãnh đạo Cục THADS;
+ Chánh Văn phòng và Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Cục THADS.
4. Tài liệu Hội nghị
Tài liệu được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục ít nhất 01 ngày trước khi tổ chức Hội nghị.
5. Tổ chức thực hiện
- Cục trưởng Cục THADS địa phương thông báo các thành phần được triệu tập tham dự Hội nghị đầy đủ, nghiêm túc, đúng thời gian quy định.
- Các Cục THADS tổ chức in ấn tài liệu phục vụ các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu và các công tác khác phục vụ Hội nghị; cử công chức phối hợp với Cục Công nghệ thông tin, Bộ Tư pháp và Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin, Tổng cục THADS bảo đảm kỹ thuật tại điểm cầu.
- Thời gian kiểm tra kết nối điểm cầu: 14h00 ngày 22/4/2020 (Thứ Tư).
- Kinh phí tổ chức Hội nghị: Đơn vị tại nơi tổ chức điểm cầu chi trả.
Trường hợp cần thêm thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ với đồng chí Đặng Thị Lệ Duyên, Văn phòng Tổng cục THADS, số ĐT: 0989.787.924.
Các vấn đề liên quan đến kỹ thuật các điểm cầu đề nghị liên hệ đồng chí Nguyễn Đại Dương, Trung tâm QLDL&ƯDCNTT Tổng cục THADS, ĐT: 0988.286.746. 
Ghi chú: Các đại biểu dự Hội nghị mặc trang phục Ngành (Xuân - Hè).