Chi cục THADS thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ của đơn vị ( 09/10/2020 )

Trong những năm qua, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) và Cục THADS tỉnh Phú Yên, tập thể cán bộ, công chức và người lao động Chi cục THADS thị xã Đông Hòa đã hăng hái đăng ký thi đua, phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo, khắc phục những khó khăn, hàng năm luôn đạt và vượt chỉ tiêu ngành cấp trên giao.

Đồng Nai: Gương điển hình tiên tiến ngành (2015-2020) Chi Cục trưởng THADS luôn gương mẫu, tâm huyết với ngành ( 09/10/2020 )

Là người đứng đầu Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai - đồng chí Lê Văn Hiếu, Chi Cục trưởng luôn nêu cao tinh thần tự giác, phấn đấu rèn luyện phẩm chất đạo đức, chính trị, chuyên môn, có thái độ làm việc tích cực, là tấm gương cho công chức, người lao động trong đơn vị noi theo phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Chi cục, ngành và cấp ủy chính quyền địa phương giao.

Quảng Ngãi: Tấm gương nhiệt tình, trách nhiệm, tận tuỵ với công việc ( 08/10/2020 )

Đồng chí Phạm Huy Ân, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi luôn tâm huyết, tận tụy với công việc, đặt lợi ích của tập thể lên trên hết. Vì vậy, nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Kon Tum: Gương điển hình tiên tiến luôn cố gắng tích lũy, phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao ( 06/10/2020 )

Đồng chí Nguyễn Thọ Thanh, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum với tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt tình của tuổi trẻ, đồng chí luôn cố gắng học hỏi, tích lũy kinh nghiệm để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, được đồng nghiệp, lãnh đạo cấp trên tin tưởng, tín nhiệm.

Chi cục THADS thành phố Quy Nhơn - lá cờ đầu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 trong các cơ quan THADS tỉnh Bình Định ( 05/10/2020 )

Quy Nhơn là thành phố loại 1, trực thuộc tỉnh Bình Định, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật và du lịch của tỉnh, là nơi tập trung dân cư và các khu, cụm công nghiệp.

THADS Gia Lai: gương lãnh đạo luôn lấy hiệu quả công việc làm mục tiêu phát triển ( 02/10/2020 )

Trải qua nhiều vị trí công tác tại các cơ quan của tỉnh Gia Lai, đồng chí Đào Trọng Giáp - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Gia Lai luôn nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, lấy hiệu quả công việc làm mục tiêu phát triển, cùng tập thể lãnh đạo Cục THADS tỉnh Gia Lai tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác THADS của tỉnh.

Gương sáng điển hình tiên tiến ngành tư pháp Lâm Đồng giai đoạn 2015-2020 ( 01/10/2020 )

Đồng chí Trương Thị Hoàng Lan hiện đang công tác tại Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) Thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng - là Thẩm tra viên chính, đồng chí luôn tìm tòi và có những sáng kiến hay, mới lạ góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của Chi cục THADS Thành phố Bảo Lộc và của ngành. Với kinh nghiệm nhiều năm công tác, đồng chí Lan đã không ngừng phấn đấu, nỗ lực, trau dồi kinh nghiệm từ các thế hệ đi trước và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Bình Định: gương điển hình tiên tiến ngành (2015-2020) ( 01/10/2020 )

Là người đứng đầu Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) thành phố Quy Nhơn, Bình Định, đồng chí Đỗ Đức Hùng, Chi cục trưởng luôn phấn đấu rèn luyện phẩm chất đạo đức, chính trị, chuyên môn, có thái độ làm việc tích cực để truyền cảm hứng cho công chức, người lao động trong đơn vị phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Chi cục được Cục THADS tỉnh giao.

Nam Định: Chi cục THADS huyện Xuân Trường luôn hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà cấp trên giao trong nhiều năm qua ( 01/10/2020 )

Huyện Xuân Trường được thành lập từ tháng 4/1997 (tách ra từ huyện Xuân Thủy thành 2 huyện Xuân Trường và Giao Thủy). Huyện Xuân Trường có 20 đầu mối trong đó có 19 xã và 01 thị trấn với phần lớn dân cư là người theo đạo thiên chúa giáo. 

Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo - Tập thể điển hình tiên tiến trong công tác THADS của tỉnh Quảng Ngãi ( 30/09/2020 )

Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo Cục THADS tỉnh Quảng Ngãi được thành lập và được kiện toàn theo Luật THADS năm 2008; Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09/9/2009 của Chính phủ (nay được sửa đổi, bổ sung bởi Luật THADS năm 2014 và Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015). Phòng gồm có 03 biên chế, trong đó có 01 Trưởng phòng là Thẩm tra viên chính, 01 Thẩm tra viên và 01 Thư ký Thi hành án; 100% biên chế của Phòng đều đã tốt nghiệp Cử nhân luật, trong đó có 01 đồng chí có trình độ Thạc sĩ luật.