Đồng Tháp - Tổ chức tập huấn các quy định mới của pháp luật về thi hành án dân sự và một số văn bản pháp luật có liên quan

07/06/2016
Trên cơ sở các quy định mới của pháp luật và để đảm bảo thống nhất trong nhận thức, áp dụng đúng pháp luật, trong hai ngày 02 và 03 tháng 6 năm 2016, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức lớp tập huấn triển khai các quy định mới của pháp luật về thi hành án dân sự và một số văn bản pháp luật khác có liên quan. Thành phần tham dự gồm Phó Chi cục trưởng, các Chấp hành viên, Thẩm tra viên, công chức làm công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, các công chức làm công tác thống kê, công tác văn thư và cộng tác viên Trang Thông tin điện tử Cục Thi hành án dân sự, với số lượng gần 100 người. Đến tham dự và chỉ đạo lớp tập huấn có 03 đồng chí là Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự. 

Các đại biểu tham dự tập huấn đã nghe báo cáo viên là Cục trưởng, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng các Phòng chuyên môn, Chi cục trưởng, Tổ biên tập Trang Thông tin điện tử Cục Thi hành án dân sự và đại diện Báo Đồng Tháp giới thiệu những nội dung cơ bản, một số điểm mới của pháp luật, những vấn đề cần lưu ý trong quá trình tác nghiệp theo các văn bản và kỹ năng viết tin bài, chụp ảnh, khai thác Trang thông tin điện tử Cục Thi hành án dân sự, cụ thể như sau: 
1. Giới thiệu những điểm mới của pháp luật thi hành án dân sự và các luật có liên quan đến thi hành án dân sự;
2. Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự;
3. Triển khai quy định mới của pháp luật và những vấn đề cần lưu ý trong việc ra quyết định và thông báo về thi hành án;
4. Thông tư số 01/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự;                     
5. Thông tư số 02/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ Tư pháp quy định quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị, phản ánh trong thi hành án dân sự;
6. Thông tư số 09/2015/TT-BTP ngày 26/6/2015 của Bộ Tư pháp quy định việc phân cấp quản lý công chức, viên chức, người lao động thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự;
7. Thông tư số 08/2015/TT-BTP ngày 26/6/2015 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 01/2013/TT-BTP ngày 03/01/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự
8. Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính;
9. Hướng dẫn kỹ năng về viết tin, bài hoạt động và chụp ảnh;
10. Hướng dẫn khai thác, sử dụng và cung cấp thông tin trên Trang Thông tin điện tử Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp. 
Sau khi báo cáo viên trình bày, các đại biểu đã có nhiều câu hỏi xoay quanh các chuyên đề tập huấn và được báo cáo viên, lãnh đạo Cục giải đáp, hướng dẫn cụ thể để đảm bảo áp dụng pháp luật một cách có hiệu quả vào công tác chuyên môn của đội ngũ công chức các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh.
Kết thúc tập huấn, đại diện cho tập thể Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự, Phó Cục trưởng Bùi Văn Ty đã đánh giá khá cao về chất lượng tập huấn, khâu tổ chức lớp và biểu dương tinh thần, thái độ tiếp thu nghiêm túc và có được nhiều ý kiến thảo luận từ phía đại biểu, góp phần vào thành công chung của đợt tập huấn này.  
Văn phòng Cục Thi hành án dân sự


Các tin khác