Hướng dẫn cài đặt, sử dụng phần mềm ký số trên văn bản VSIGN-PDF (phiên bản 3.1.7)

06/06/2020
Chứng thư số được cấp cho cá nhân, tổ chức thuộc hệ thống chính trị nhằm đảm bảo an toàn (xác thực, toàn vẹn, bí mật, chống chối bỏ) và tin cậy cho các giao dịch điện tử (trao đổi dữ liệu trong hệ thống thông tin và qua mạng) phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành, tác nghiệp. Việc sử dụng văn bản điện tử có sử dụng chữ ký số đã phần nào làm giảm việc sử dụng giấy tờ tiết kiệm chi phí, thời gian và công sức cho công chức, viên chức. Mặt khác, có thể tìm kiếm và khai thác văn bản điện tử dễ dàng, thuận tiện.

1. Mục đích
- Mục đích của phần mềm là để ký số và xác thực các tài liệu định dạng PDF sử dụng chứng thư số, dịch vụ chứng thực chữ ký số của hệ thống PKI chuyên dùng Chính phủ.
- Chữ ký hiển thị trên tài liệu một cách trực quan.
2. Phạm vi áp dụng
Phần mềm này phục vụ ký số, xác thực tài liệu điện tử với định dạng PDF của các cơ quan Đảng và Nhà nước.
3. Các chức năng chính của phần mềm
- Chuyển đổi định dạng văn bản từ MS Word sang định dạng PDF
- Cho phép tạo trước các mẫu chữ ký với thông tin và hình ảnh chữ ký của người ký
- Ký số tài liệu PDF hiển thị trực quan chữ ký trên tài liệu với các thông tin và hình ảnh chữ ký của người ký
- Có thể chọn vị trí, kích thước của chữ ký trên tài liệu PDF
- Có thể ký nhiều chữ ký trên một tài liệu PDF
- Xác thực tất cả các chữ ký trên tài liệu PDF (có thể xác thực chữ ký của các chương trình ký số khác đã ký trên tài liệu PDF cần xác thực)
- Tích hợp các dịch vụ chứng thực chữ ký số của hệ thống PKI chuyên dùng Chính phủ


4. Một số lưu ý
- Để sử dụng tính năng chuyển đổi từ tệp MS Word (*.doc, *docx) sang định dạng tệp PDF thì trên máy tính người dùng cần cài đặt MS Word 2007 trở lên.
- Chương trình vSign-PDF chỉ sử dụng chứng thư số của hệ thống PKI chuyên dùng Chính phủ cấp để ký số tài liệu PDF, các chứng thư số của các hệ thống PKI khác sẽ không thực hiện được chức năng ký số.
- Yêu cầu đối với hệ thống sử dụng phần mềm:
+ Hệ điều hành: Phần mềm sử dụng cho các hệ điều hành Windows phiên bản XP SP3 trở lên.
+ Bộ nhớ RAM: 512Mb trở lên.
+ Dung lượng ổ đĩa: 10Gb trở lên.
+ Trên máy tính người dùng cần cài đặt .Net Framework 4.0, phần mềm Adobe Reader 11 trở lên
Dưới đây là tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng phần mềm ký số trên văn bản VSIGN-PDF (phiên bản 3.1.7)

Đường link tải các phần mềm hỗ trợ việc cài đặt
https://ca.gov.vn/documents/20182/6768590/VsignPDF_3.1.7.rar/47bea3a2-da51-4c7b-9e90-865d67d5c1fd

File đính kèm