Tài liệu hướng dẫn sử dụng và bộ cài đặt phần mềm Vmeet hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến

13/05/2020

Đường dẫn tải bộ cài đặt phần mềm Vmeet:
https://drive.google.com/file/d/0BzqyGfnoFIFJWTZUS2V4MUxod1E/view


Các tin khác