Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ tổng kết công tác thi đua năm 2022

09/12/2022
Sáng ngày 8/12, Khu vực thi đua khối cơ quan Tư pháp các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 tại tỉnh Nam Định.
 

Tham dự Hội nghị có: Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Hà Lan Anh; Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng (Bộ Tư pháp) Phạm Ngọc Phú; đại diện lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS), Sở Tư pháp, Cục THADS các tỉnh thuộc Khu vực thi đua khối cơ quan Tư pháp các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ.
 

Khu vực thi đua khối cơ quan tư pháp các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ gồm 18 thành viên (9 Sở Tư pháp, 9 Cục Thi hành án dân sự).

Phát biểu khai mạc, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Nam Định (Trưởng Khu vực thi đua) Cù Đức Thuận cho biết, trong năm 2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, UBND các tỉnh, phong trào thi đua của các đơn vị trong Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ đã được triển khai đồng bộ, toàn diện, kịp thời, đi vào chiều sâu với mục tiêu, giải pháp trọng tâm, thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành và địa phương giao.
 

Hội nghị là cơ hội để đánh giá những kết quả đã đạt được trong năm 2022, xác định những hạn chế, tồn tại và giải pháp khắc phục, đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng trong năm 2023 và thời gian tới. Trên cơ sở đó, tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua, yêu nước, góp phần thực hiện xuất sắc những nhiệm vụ trọng tâm của ngành, đáp ứng những yêu cầu của công cuộc cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế, theo chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước.
 
Phát biểu chào mừng Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Hà Lan Anh cảm ơn Bộ Tư pháp và các Bộ ngành Trung ương trong nhiều năm qua đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Tư pháp của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó có các tỉnh khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và tỉnh Nam Định, tạo điều kiện giúp đỡ để các cơ quan tư pháp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 

Trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 của Khu vực thi đua, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Nam Định Nguyễn Minh Đức cho biết, thời gian qua, thực hiện phong trào “Đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, vượt khó thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao”, các đơn vị trong khu vực đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.
 
Cụ thể, trong năm, Sở Tư pháp các tỉnh trong khu vực đã tiến hành tự kiểm tra, rà soát 299 văn bản QPPL do UBND cấp tỉnh ban hành; tổ chức được gần 4000 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho hơn 257.669 lượt người tham dự, 56 cuộc thi tìm hiểu pháp luật thu hút trên 53.000 lượt dự thi; tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; tiến hành cấp 98.247 phiếu lý lịch tư pháp, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục và thời hạn theo quy định; cử trợ giúp viên tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các đối tượng ở hơn 2.500 vụ việc.
 
Bên cạnh đó, công tác xây dựng ngành, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo cũng được Sở Tư pháp các tỉnh trong khu vực triển khai có hiệu quả.
 
Cục THADS các tỉnh trong khu vực cũng đã thực hiện thắng lợi nhiều nhiệm vụ, mục tiêu đề ra, nổi bật như: ra quyết định thi hành án đúng quy định của pháp luật đối với 100% bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực pháp luật; 6 tháng đầu năm 2022, nhiều đơn vị có tỷ lệ giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đạt 100%; kết quả công tác thi hành án đều đạt trên 80% về việc, tỷ lệ cao về tiền. Các công tác hướng dẫn chỉ đạo nghiệp vụ và kiểm tra; tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; ứng dụng công nghệ thông tin;... cũng được đặc biệt quan tâm.
 
 

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của các cơ quan tư pháp Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ trong năm 2022, đồng thời đề nghị các đơn vị tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác thi đua khen thưởng, phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành nhiệm vụ được giao; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tổ chức phong trào thi đua, bảo đảm khen thưởng khách quan, đúng người, đúng việc; phát huy vai trò của người đứng đầu trong việc tiên phong hưởng ứng thi đua, tạo động lực cho các cá nhân trong phấn đấu, rèn luyện.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh cũng đề nghị các đơn vị chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến cách làm hay, mô hình mới, gương điển hình trong thi đua; phối hợp với Báo Pháp luật Việt Nam để lựa chọn những nhân tố tiêu biểu, giới thiệu cho chương trình Gương sáng pháp luật; tăng cường các hoạt động giao lưu, kiểm tra chéo giữa các đơn vị trong khối.

Thứ trưởng tin tưởng rằng, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND các tỉnh trong khu vực, với tinh thần chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu của các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức, năm 2023, công tác tư pháp, THADS của các tỉnh trong Khu vực các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ sẽ tiếp tục đạt nhiều kết quả thiết thực, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương cũng như chương trình công tác của ngành Tư pháp.

Các cơ quan tư pháp, THADS trong khu vực trao đổi kinh nghiệm trong công tác ngành; giới thiệu, học tập những sáng kiến, mô hình, cách làm hay, điển hình tiên tiến trong khu vực; từ đó, đưa phong trào thi đua của ngành ngày một phát triển cả chiều rộng và bề sâu, thúc đẩy nâng cao hiệu quả, chất lượng của ngành.
 

Tại Hội nghị, Khu vực thi đua khối các cơ quan tư pháp các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ nhất trí bỏ phiếu bình xét, suy tôn tập thể được tặng danh hiệu thi đua năm 2022; Tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2023; tặng hoa Cụm trưởng Khu vực khối các cơ quan tư pháp các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ năm 2023 cho Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình.
Nguồn: https://baophapluat.vn