Tổ chức Lớp thứ tư bồi dưỡng cho Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự và tương đương

25/06/2024


Sáng 24/6/2024, tại Thành phố Đà Nẵng, Học viện Tư pháp trang trọng tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý theo vị trí việc làm, kỹ năng quản trị nội bộ, truyền thông và xử lý tình huống cấp thiết trong công tác thi hành án dân sự - Lớp thứ tư cho Phó Chi cục trưởng và tương đương.

Dự Lễ khai giảng, có đồng chí Lâm Hồng Anh - Phó Cục trưởng, Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng; đồng chí Bùi Thị Hà - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ, Học viện Tư pháp; PGS.TS. Trần Thị Thanh Thuỷ - Phó Viện trưởng, Viện Lãnh đạo học và chính sách công, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và đồng chí Nguyễn Thị Vân Anh - Phó Cục trưởng, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hoà Bình đại diện giảng viên tham gia giảng dạy cho lớp học.
Tham gia khoá học có 68 công chức là Phó Chi cục trưởng các Chi cục Thi hành án dân sự các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Lớp bồi dưỡng thực hiện theo Chương trình bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý theo vị trí việc làm, kỹ năng quản trị nội bộ, truyền thông và xử lý tình huống cấp thiết trong công tác Thi hành án dân sự (cho Phó Chi Cục trưởng và tương đương) ban hành kèm theo Quyết định số 799/QĐ-HVTP ngày 10/4/2024 của Giám đốc Học viện Tư pháp, gồm những chuyên đề sau: Kỹ năng lãnh đạo, quản lý theo vị trí việc làm trong cơ quan thi hành án dân sự; Kỹ năng quản trị nội bộ trong cơ quan thi hành án dân sự; Kỹ năng phân công, kiểm tra, đánh giá kết quả công việc và tạo động lực làm việc trong cơ quan thi hành án dân sự; Kỹ năng xây dựng mối quan hệ với Lãnh đạo, cấp ủy địa phương và phối hợp với các cơ quan trên địa bàn trong công tác thi hành án dân sự; Kỹ năng truyền thông và xử lý tình huống khẩn cấp trong công tác thi hành án dân sự; Kỹ năng tổ chức hội nghị, hội họp trong thi hành án dân sự.

Lớp học diễn ra từ ngày 24/6/2024 đến hết ngày 27/6/2024. Học viện Tư pháp sẽ cấp chứng nhận bồi dưỡng cho các học viên đảm bảo điều kiện tham dự tối thiểu 80% thời lượng của Chương trình bồi dưỡng và chấp hành quy chế, nội quy học tập theo đúng quy định của pháp luật và của Học viện Tư pháp.
TM