Tập trung giải quyết án tồn, án phức tạp, án có điều kiện thi hành nâng cao kết quả thi hành án, xếp hạng cơ quan THADS Tây Ninh và Sóc Trăng

12/04/2016
Thực hiện chương trình công tác, từ ngày 01/4 đến hết ngày 04/4/2016, Đoàn công tác của Tổng cục Thi hành án dân sự do đồng chí Hoàng Sỹ Thành - Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại tỉnh Tây Ninh (ngày 02/4/2016) và Sóc Trăng (ngày 04/4/2016) về công tác thi hành án dân sự, đặc biệt là trong chỉ đạo giải quyết các vụ án lớn, các vụ việc phức tạp, kéo dài, án liên quan đến tín dụng ngân hàng, công tác tổ chức cán bộ, kinh phí tài chính, cơ sở vật chất … Tham gia Đoàn công tác có đại diện Lãnh đạo Cục Công tác phía Nam; một số đồng chí Lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng cục (Vụ Nghiệp vụ 1, Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch Tài chính, Văn phòng). Về phía địa phương, có đại diện Lãnh đạo UBND Tỉnh (tại tỉnh Tây Ninh có đồng chí Phạm Văn Tân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo THADS tỉnh Tây Ninh và đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự; tại tỉnh Sóc Trăng có đồng chí Ngô Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng dự), tập thể Lãnh đạo Cục THADS, Lãnh đạo các phòng và tương đương thuộc Cục, Chi cục trưởng các Chi cục trực thuộc (tại Sóc Trăng có mời thêm các Chấp hành viên cùng dự).

Tây Ninh, Sóc Trăng là hai địa phương có lượng án lớn, trong đó có nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài, nhiều vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng, nhiều vụ việc tồn đọng từ lâu; công tác cán bộ, trụ sở làm việc, điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn. Những năm vừa qua xếp hạng các cơ quan THADS tỉnh Tây Ninh, Sóc Trăng đều đạt thấp. Thời gian qua, nhất là từ sau khi kiện toàn Cục trưởng Cục THADS tỉnh Tây Ninh, Sóc Trăng, qua báo cáo cũng như qua công tác quản lý, chỉ đạo điều hành cho thấy tình hình Tây Ninh, Sóc Trăng đã ổn định hơn, có những chuyển biến tiến bộ, nội bộ đoàn kết, công tác quản lý điều hành sâu sát hơn, kỷ cương kỷ luật được tăng cường; kết quả thi hành án 6 tháng đầu năm 2016 cơ bản có chuyển biến khá hơn. Song, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác THADS của Tây Ninh, Sóc Trăng vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế, thậm chí yếu kém.
Tại các buổi làm việc, sau khi nghe đồng chí Cục trưởng Cục THADS báo cáo kết quả công tác THADS 6 tháng đầu năm 2016, ý kiến phát biểu của các đồng chí tham dự họp, phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh, đồng chí Tổng Cục trưởng Hoàng Sỹ Thành có kết luận cụ thể các nội dung làm việc, kết luận chỉ đạo cụ thể giải quyết các vụ việc phức tạp, kéo dài, yêu cầu Lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng cục tham mưu hướng dẫn nghiệp vụ, trả lời các vướng mắc, đề xuất kiến nghị của cơ quan THADS hai Tỉnh, đồng thời yêu cầu Cục THADS tỉnh Tây Ninh, Sóc Trăng cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, nâng cao kết quả công tác, xếp hạng cơ quan THADS hai địa phương trong năm 2016 và các năm tiếp theo.
Tại tỉnh Tây Ninh, phát biểu chỉ đạo, đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu Cục THADS tỉnh Tây Ninh cần nhận diện, đề ra các giải pháp đột phá với mục tiêu giảm nhanh án tồn (vì những năm qua án tồn chuyển kỳ sau của Tây Ninh là rất lớn), trên cơ sở xác định nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế để từ đó đề ra được các giải pháp căn cơ lâu dài.
Kết luận buổi làm việc, đồng chí Tổng Cục trưởng yêu cầu Cục THADS tỉnh Tây Ninh: (i) Rà soát, kiện toàn ngay tổ chức bộ máy, cán bộ, nhất là các Phòng thuộc Cục, các Chi cục trực thuộc đang thiếu Lãnh đạo; quan tâm công tác đào tạo nguồn cán bộ, nguồn chấp hành viên, ưu tiên cán bộ trẻ, được đào tạo cơ bản, có năng lực, trình độ, có triển vọng phát triển; (ii) tiếp tục chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, hạn chế các sai sót, vi phạm; (iii) tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi hành án hơn 12 ngàn việc có điều kiện thi hành, các vụ việc phức tạp kéo dài; xây dựng kế hoạch giải quyết cụ thể có phân công, phân nhiệm, xác định thời hạn hoàn thành; lưu ý về trình tự, thủ tục, hạn chế thấp nhất để xảy ra bồi thường nhà nước, bồi hoàn; (iv) quan tâm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; (v) phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện xây dựng trụ sở, kho vật chứng, đầu tư cơ sở vật chất theo lộ trình, đồng thời tiếp tục tranh thủ sự quan tâm, hỗ trợ từ địa phương; (vi) tuyên truyền, tổ chức hiệu quả các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống THADS (trong đó có tổ chức cuộc thi chấp hành viên giỏi, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao....).
Tại tỉnh Sóc Trăng, phát biểu chỉ đạo tại Buổi làm việc, đồng chí Ngô Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng khẳng định cấp ủy, chính quyền tỉnh Sóc Trăng quyết tâm cao trong việc phối hợp với Bộ Tư pháp, Tổng cục lãnh đạo, chỉ đạo sát sao công tác THADS tỉnh Sóc Trăng, phấn đấu trong năm 2016 và các năm tiếp theo, xếp hạng cơ quan THADS được cải thiện. Đồng chí cũng chỉ đạo 07 vấn đề, giải pháp mà các cơ quan THADS tỉnh Sóc Trăng cần triển khai thực hiện trong thời gian tới, đồng thời hứa sẽ cùng Lãnh đạo Tỉnh tiếp tục quan tâm, hỗ trợ nhiều hơn nữa cho các cơ quan THADS của tỉnh trong thời gian tới. Kết luận Buổi làm việc, đồng chí Tổng Cục trưởng Hoàng Sỹ Thành yêu cầu các cơ quan THADS tỉnh Sóc Trăng trong thời gian tới cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp: (i) rà soát, đề xuất để kiện toàn ngay 03 Trưởng phòng và Lãnh đạo các Chi cục trưởng nơi còn thiếu (ưu tiên nhân sự tại chỗ, trong quy hoạch, ưu tiên cán bộ trẻ được đào tạo cơ bản, có triển vọng phát triển, có phẩm chất đạo đức, trách nhiệm); tiếp tục chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương công vụ; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng có trọng tâm, trọng điểm; (ii) tập trung mọi nguồn lực để tổ chức thi hành án, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao; xây dựng kế hoạch xử lý các vụ việc phức tạp kéo dài; (iii) tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, tự kiểm tra, nhất là ở cấp Chi cục; (iv) tiếp tục chấn chỉnh công tác chuyên môn nghiệp vụ đặc biệt là trong trình tự thủ tục thi hành án, trong kê biên, thẩm định giá, bán đấu giá tài sản; (v) tiếp tục tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự phối hợp với các ngành liên quan; (vi) phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện đầu tư xây dựng trụ sở, kho vật chứng; (vii) tiếp tục tuyên truyền, tổ chức các hoạt động thiết thực, thi đua lập thành tích kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống THADS.
Tại hai địa phương, đồng chí Tổng Cục trưởng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền tỉnh Tây Ninh, Sóc Trăng đối với công tác THADS trong thời gian qua, đồng thời đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Tây Ninh, Sóc Trăng tiếp tục quan tâm phối hợp cùng Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác THADS; chỉ đạo các cấp, ngành của Tỉnh tăng cường sự phối hợp trong công tác THADS, nhất là trong giải quyết các vụ án lớn, phức tạp, các đợt thi hành án cao điểm, trong công tác tổ chức cán bộ...; đề nghị địa phương hỗ trợ trong cấp đất, kinh phí xây dựng trụ sở, kho vật chứng của Cục, các đơn vị cấp huyện còn thiếu; quan tâm hỗ trợ Đề án hợp đồng cho sinh viên Luật hỗ trợ chấp hành viên giải quyết án.
Kết thúc 02 buổi làm việc tại Tây Ninh và Sóc Trăng, cơ bản các khó khăn, vướng mắc, đề xuất kiến nghị trong công tác THADS tại hai địa phương đã được chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ, đồng thời tranh thủ được sự quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ từ phía cấp ủy, chính quyền và các ngành, các cấp tại địa phương. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ Tư pháp, Tổng cục, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự nỗ lực cố gắng của toàn thể công chức, người lao động các cơ quan THADS tỉnh Tây Ninh, Sóc Trăng, kết quả THADS của Tây Ninh và Sóc Trăng sẽ được nâng lên, cải thiện xếp hạng trong năm 2016 và các năm tiếp theo.
VQT-VPTCTHADS