Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị giao ban, đánh giá kết quả công tác Thi hành án dân sự 5 tháng và ký kết phong trào thi đua năm 2016

04/03/2016
Thực hiện Kế hoạch trọng tâm công tác thi hành án dân sự năm 2016 của Cục THADS tỉnh đã được Tổng cục THADS phê duyệt; Công văn số 204/TCTHADS-VP ngày 21/01/2016 của Tổng cục thi hành án dân sự về việc tổ chức đợt thi hành án dân sự cao điểm, ngày 02/03/2016 Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị giao ban, đánh giá kết quả công tác thi hành án dân sự 5 tháng năm 2016 và ký kết phong trào thi đua năm 2016. Tham dự Hội nghị gồm các đồng chí lãnh đạo Cục, Trưởng, phó các phòng chuyên môn, Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố.

Tại Hội nghị các đại biểu đã nghe báo cáo đánh giá kết quả công tác Thi hành án dân sự toàn tỉnh 5 tháng và phương hướng nhiệm vụ công tác những tháng tiếp theo; quán triệt và triển khai các văn bản chỉ đạo của Tổng cục, triển khai các thông tư và các văn bản hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ có hiệu lực thi hành trong tháng 3 năm 2016. Qua 5 tháng năm 2016 ngành Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình đã đạt kết quả công tác như sau:

* Kết quả thi hành án dân sự về việc: 5 tháng năm 2016 toàn tỉnh tổng số việc thụ lý là 1.996 việc, trong đó ủy thác là 26 việc nên tổng số việc phải thi hành là : 1.970 việc (giảm 37 việc =1,88% so với cùng kỳ năm 2015, trong đó số cũ chuyển sang 465 việc; số mới thụ lý 1.531 việc ). Qua phân loại việc có  1.630 việc có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 82,74%); 340 việc chưa có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 17,26%)

Kết quả : Đã giải quyết xong 1.191 việc, đạt tỉ lệ 73/74%so với chỉ tiêu được giao cả năm 2016, tăng 3,11% so với cùng kỳ năm 2015. Số việc còn phải thi hành chuyển kỳ sau là 779 việc, (tăng 314 việc , tăng 61% so với việc tồn 2015 chuyển sang).

* Kết quả thi hành án dân sự về tiền : 5 tháng năm 2016 toàn tỉnh tổng số tiền thụ lý là 144.300.811.000 đồng, trong đó ủy thác là 5.021.352.000 đồng nên tổng số tiền  phải thi hành là : 139.279.458.000đồng  (tăng 79.970.908.000 đồng  =135% so với cùng kỳ năm 2015, trong đó số cũ chuyển sang 16.818.718.000 đồng; số mới thụ lý 82.482.093.000 đồng ). Qua phân loại về tiền có  132.575.707.000đồng  có điều kiện thi hành  (chiếm tỷ lệ 95%); 6.703.751.000 đồng  chưa có điều kiện thi hành  (chiếm tỷ lệ 5%)Trong số có điều kiên giải quyết, đã giải quyết xong 10.417.409.000 đồng

Kết quả:   đạt tỉ lệ 7,85/32% so với chỉ tiêu được giao cả năm 2016, giảm 1,03% so với cùng kỳ năm 2015.Số tiền chuyển kỳ sau là 128.862.050.000 đồng, (tăng 78.660.555.000 đồng = 156,69%)…

 

Hội nghị đã trao đổi thảo luận, phân tích nghiêm túc chỉ ra những vấn đề khó khăn, vướng mắc còn tồn tại trong những vụ việc thi hành án phức tạp kéo dài và hướng khắc phục những tồi tại, vướng mắc, khó khăn trong thời gian tới. 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Cục trưởng Cục THADS tỉnh Hồ Ngọc Dinh đã chỉ đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo, rà soát các vụ việc có điều kiện thi hành, triển khai các biên pháp quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ thi hành án; chú trọng các vụ việc phải cưỡng chế Thi hành án đảm bảo đúng theo quy định pháp luật; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực thi công vụ; tổ chức tốt đợt thi đua cao điểm thi hành án;  đồng thời triển khai, thực hiện Kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống THADS( 19/7/1946-19/7/2016), tạo không khí thi đua sôi nổi, đảm bảo đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ và nâng cao đời sống, văn hóa, tinh thần trong công chức, người lao động các cơ quan THADS.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Cục trưởng cùng lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trương Chi cục thi hành án dân sự các huyện, thành phố trong tỉnh đã tham gia ký kết các phong trào thi đua vào Sổ vàng danh dự của Cục. Tập thể các cơ quan THADS trong tỉnh cùng thể hiện sư quyết tâm, đông lòng, nhất trí cao vượt khó khăn để lãnh chỉ đạo thực hiên thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành, địa phương giao năm 2016.

Bùi công Đinh- Cục thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình