Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh công bố quyết định kiểm sát trực tiếp lần I năm 2019 tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc

09/04/2019
Ngày 08/4/2019, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã công bố Quyết định trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự lần I năm 2019 tại Cục THADS tỉnh Vĩnh Phúc.

Tham dự, về phía VKSND tỉnh có các đồng chí: Ngô Khương Tuyến – Phó Viện trưởng, Mầu Mai Quyên - Trưởng phòng 11, Trưởng đoàn kiểm sát, cùng các đồng chí kiểm sát viên, chuyên viên Phòng 11, đại diện UBMTTQVN tỉnh Vĩnh Phúc; về phía Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc có đồng chí Nguyễn Thị Kim Yến- Phó Cục trưởng, Phụ trách Cục thi hành án dân sự tỉnh cùng toàn thể các đồng chí là trưởng phòng, chấp hành viên, kế toán nghiệp vụ, thủ quỹ.
Theo kế hoạch, Đoàn kiểm tra sẽ tiến hành kiểm sát tại Cục THADS tỉnh trong thời gian 30 ngày làm việc kể từ ngày 08/4/2019 đến hết ngày 08/5/2019; thời điểm lấy số liệu từ ngày 1/10/2018 đến hết ngày 31/3/2019 với các nội dung: Việc thực hiện các quy định về thủ tục trình tự thi hành án, hoạt động phân loại, giải quyết vụ việc THA, việc thực hiện chế độ kế toán nghiệp vụ THADS, việc thụ lý và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền, kho quỹ...
Tại buổi công bố quyết định và kế hoạch kiểm sát trực tiếp, đồng chí Ngô Khương Tuyến, Phó Viện trưởng đã nêu rõ mục đích, yêu cầu của cuộc kiểm sát, đồng thời đề nghị Cục THADS tỉnh phối hợp, tạo điều kiện để đoàn kiểm sát hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đồng chí yêu cầu các thành viên trong đoàn kiếm sát phải có chương trình, lịch làm việc cụ thể, đảm bảo tiến độ, chất lượng, thực chất, tránh dàn trải, hình thức…đồng chí Ngô Khương Tuyến nhấn mạnh qua việc kiểm sát này cần chú ý lại các vụ việc đã kiến nghị từ năm trước, những vụ việc cụ thể khó khăn, phức tạp, kéo dài, đã bán được tài sản nhưng chưa giao được, qua đó thấy được nguyên nhân, trên cơ sở đó có sự tham mưu cho cấp ủy tìm ra giải pháp tháo gỡ …
Tiếp thu ý kiến của VKSND tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Kim Yến hoàn toàn nhất trí, thống nhất với nội dung của Quyết định, Kế hoạch của VKSND tỉnh. Đồng chí yêu cầu các phòng chuyên môn thuộc Cục bố trí cán bộ, Chấp hành viên, công chức có lịch công việc cụ thể, xây dựng báo cáo, cung cấp hồ sơ, tài liệu, sổ sách và tạo điều kiện tốt, phối hợp với các thành viên đoàn kiểm sát trực tiếp thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cao nhất. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Yến cũng mong muốn đoàn kiểm sát sẽ kiểm tra, góp ý cho các chấp hành viên để rút kinh nghiệm chung, hoàn thành tốt hơn những nhiệm vụ được giao…
Đỗ Hùng - Cục THADS tỉnh