Lạng Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh 6 tháng đầu năm 2019

30/05/2019
Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn – Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo THADS tỉnh: “Trách nhiệm, tích cực, chủ động, có nhiều sáng kiến trong việc tham mưu, vận hành có hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo THADS tỉnh thực sự là cầu nối gắn kết giữa các cơ quan, ban, ngành hữu quan và cả hệ thống chính trị trong việc tổ chức thi hành án dân sự, hành chính trên địa bàn”.

Đó là biểu dương của đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên BTVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo THADS tỉnh Lạng Sơn tại Hội nghị Sơ kết hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh 6 tháng đầu năm 2019 được UBND tỉnh tổ chức chiều ngày 23/5/2019 tại Hội trường Cục THADS tỉnh. Tham dự Hội nghị có các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo THADS tỉnh, đại diện lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, các đồng chí Phó cục trưởng, lãnh đạo các Phòng chuyên môn, lãnh đạo một số  Chi cục THADS huyện, thành phố.
Mặc dù còn nhiều khó khăn song kết quả công tác THADS tỉnh Lạng Sơn (số liệu từ ngày 1/10/2018 đến ngày 30/4/2019) đạt kết quả cao, cụ thể: Tổng số việc đã thụ lý 5.069 việc, tương ứng số tiền 433.585.894.000 đồng; số việc đã giải quyết xong trên tổng số việc có điều kiện thi hành: 3.085 việc (đạt tỷ lệ 80% trên số có điều kiện thi hành, tăng 12,39% so với cùng kỳ, vượt chỉ tiêu được giao cả năm: 6%); tương ứng với số tiền đã giải quyết xong trên tổng số tiền có điều kiện thi hành: 56.361.011.000 đồng (đạt tỷ lệ 61%, tăng 164,62% so với cùng kỳ, vượt chỉ tiêu được giao cả năm 26,5%).
Chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo THADS tỉnh ghi nhận tinh thần trách nhiệm của các thành viên Ban chỉ đạo THADS trong việc quan tâm đến công tác phối hợp liên ngành thực hiện công tác THADS. Trong đó, đồng chí cũng đánh giá cao sự nỗ lực, vai trò chủ trì, đầu mối của cơ quan thường trực Ban chỉ đạo - Cục THADS tỉnh trong việc tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo việc tổ chức phối hợp các cơ quan có liên quan trong thi hành án dân sự trên địa bàn; giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong việc phối hợp; chỉ đạo việc tổ chức cưỡng chế thi hành các vụ án lớn, phức tạp, có ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, không để xảy ra khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài trong THADS.
Thời gian tới, đồng chí đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình. Cục THADS tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, thực hiện tốt các nhiệm vụ do Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS giao. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với trách nhiệm người đứng đầu, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đặc biệt, coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, Chấp hành viên đảm bảo phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, thực sự trở thành chỗ dựa tin cậy cho người dân và doanh nghiệp.
Lê Thị Nguyệt, Phòng TCCB